literatūros žurnalas

1995 m. Nr. 10

 • Jurgis Kunčinas. Laikai ir sezonai
 • Eduardas Mieželaitis. Posmų gėlynas. Eilėraščiai
 • Romas Gudaitis. Chamskio eros pradžia. Romanas (Pradžia)
 • Vytautas Skripka. Keturios praėjusio laiko impresijos iš Psalmių knygos“. Vertė S.Geda
 • John Steinbeck. Apie peles ir žmones. Apysaka (Pradžia). Vertė V. Čepliejus
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Janina Riškutė. Poetas, prisijaukinęs sakalą
  Vilma Kunickytė. Meninis žaidimas R. Klimo prozoje
 • AKCENTAI. Sigitas Geda. Pirmieji „Balsai“
 • POLEMIKA. Donatas Sauka. Ideologija, kultūra ir absurdo karuselė
 • IŠ PRAEITIES. Vytautas Martinkus. Jo Didenybė sąrašas
 • RECENZIJOS. Rita Repšienė. Tikėjimų metmenys: žaismė ar prasmė („Lietuvių mitologija“. T. 1)
  Donata Mitaitė, „Ir nešu viską, viską…“ (K. Bradūno „Lietuviškoji trilogija“. „Iš grumsto ir iš dvasios“)
  Jurgis Kunčinas. Juozo Erlicko literatūros pamokos (J. Erlicko „Viršūnės ir kelnės“)
  Loreta Mačianskaitė. Pagiriamasis žodis režisūrai (A. M. J. Sluckaitės „Po Dvynių ženklu“)
  Ilona Čiužauskaitė. Autentiški žodžiai (V. Rakausko „Melzgana liepsna“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Valdas Kukulas. Didelių ir mažų langų šviesa
  Jonas Mikelinskas. Sielos riksmas