literatūros žurnalas

2006 m. Nr. 4

 • Viktorija Daujotytė. Apie namus ir kovą dėl prasmės
 • Kęstutis Navakas. Iš nežinomo poeto dienoraščio. Eilėraščiai
 • Rimantas Černiauskas. Diogeno suoliukas. Ragai. Koridorių vilkas. Genijaus niekas nebijo. Novelės
 • Kazys Saja. Meškos liga. Dviejų dalių drama su epilogu
 • Gytis Norvilas. Eilėraščiai
 • Woody Allen. Grafas Drakula. Šefas. Chasidų sakmės. Šmido memuarai. Kadišo nevertas Vainšteinas. Novelės. Vertė M. Burokas
 • Pablo Neruda. Dvidešimt meilės eilėraščių ir viena nevilties daina. Vertė S. Geda
 • SVARSTYMAI. Reti tinklai netinka. 2005-ųjų knygos. Renata Šerelytė, Viktorija Daujotytė, Elena Bukelienė, Jūratė Sprindytė, Laimantas Jonušys, Solveiga Daugirdaitė. Parengė M. Kvietkauskas
 • MARCELIJUI MARTINAIČIUI – 70. Donatas Sauka. Taurus poezijos neturtas kryžkelėje tarp kaimo ir civilizacijos
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Vis dar ieškau savęs. Poetė Liūnė Sutema atsako į Birutės Jonuškaitės klausimus
 • KŪRYBOS PARAŠTĖSE. Romas Sadauskas. Kelionė su ministru
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Stefan Zweig. Casanova. Homo eroticus. Vertė A. MerkeviČiūtė
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Albinas Bernotas. Pro žiūronėlį aprasojusiais stiklais
 • RECENZIJOS. Regimantas Tamošaitis. Tamsiojo gyvenimo kronikos (Z. Čepaitės „Neapšviestas kelio ruožas“)
  Simona Kalcaitė. Poezija, liudijanti sapnus (J. Kalinausko „Sapnų liudininkas“)
  Mindaugas Kvietkauskas. Be­vardės deivės istorija (L. S. Černiauskaitės „Kvėpavimas į marmurą“)
  Laimantas Jonušys. Kultūra nelaisvėje (L. Šepečio „Neprarastoji karta. Si­luetai ir spalvos“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Petras Dirgėla. Pilis yra nepasiekiama, kelias į pilį yra apgaulė