literatūros žurnalas

2013 m. Nr. 11

 • Mindaugas Nastaravičius. Žodis tėvui
 • Marcelijus Martinaitis. Eilėraščiai. Iš užrašų
 • Rasa Aškinytė. Žmogus, kuriam nieko nereikėjo. Romano fragmentas
 • Jonas Juškaitis. Eilėraščiai
 • Arvydas Juozaitis. Napoleonas. 101-oji diena
 • Vytautas Stulpinas. Eilėraščiai
 • John Fante. Palūkėk pavasario, Bandini. Vertė Gediminas Pulokas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Raminta Važgėlaitė. Sąlyginės figūros Kosto Ostrausko dramose
 • „METŲ“ ANKETA. Kristijonui Donelaičiui – 300. Rimvydas Stankevičius, Raimondas Kašauskas
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Gyventi – vienintelė žmogui pasiekiama laimė. Su rašytoju Romu Sadausku kalbasi psichologė Leonarda Bruverė
 • SVARSTYMAI. Krescencijus Stoškus. Per ekstremalumų kultą – į „kultūrą“ be kriterijų (Pradžia)
 • SUKAKTYS. Marta Wyka. Jausmų smarkumas (Apie Albert’ą Camus jo šimtmečio proga). Vertė Kazys Uscila
 • MŪSŲ PUBLIKACJA. Vladimir Bibichin. Apie simbolį. Vertė Austėja Merkevičiūtė
 • RECENZIJOS. Jūratė Sprindytė. Mutacijos sovietmečio rūke (R. Šavelio „Šiek tiek mėnesienos“)
  Dovilė Kuzminskaitė. Ačiū, biso nereikia (D. Zelčiūtės „Džuljetos suknelė“)
  Fausta Radzevičiūtė. Mėnuliai, veidrodėliai ir sapno siūlelis (E. Noreikos „Povų ežeras“)
  Viktorija Pukėnaitė. Prancūziškos laimės paslaptys ir lietuviško optimizmo paieškos (J. Melniko „Paryžiaus dienoraštis“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Dalia Tamošauskaitė. Nėra nieko makabriškesnio už atmintį