literatūros žurnalas

1997 m. Nr. 6

 • Henrikas Gudavičius. Mūsų kraštovaizdžio skeveldros
 • Robertas Keturakis. Eilėraščiai
 • Birutė Jonuškaitė. Surask žodį
 • Vytautas Stulpinas. Eilėraščiai
 • Vytautas Volertas. Balandžiai. Apsakymas
 • Thomas Bernhard. Žūstantysis. Romano fragmentai. Vertė T. Četrauskas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Elena Baliutytė. Kritika iš nuostabos
 • AKCENTAI. Almantas Samalavičius. Aukštasis eseistinės kritikos pilotažas (A. Nyka-Niliūnas „Temos ir variacijos“)
 • IŠ PRAEITIES. Vytautas Berenis. XIX a. nacionalinis judėjimas: lietuviai ir žydai
 • OSKARUI MILAŠIUI – 120. Czesław Miłosz. Apie Oskaro Milašiaus filosofiją
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Genė Radzevičienė. Buvusiojo laiko vieškeliais
 • AKIRATIS. Klaus Berthel. „Tamsoje viskas aiškiau“: bandymas rašyti apie Thomą Bernhardą. Vertė T. Četrauskas
 • RECENZIJOS. Gintaras Bleizgys. Pasaulio muzika (Bernardas Brazdžionis „Šiapus ir anapus mūsų laiko“)
  Mindaugas Kvietkauskas. Prie pa istorijos ir mito ribos (Grigorijus Kanovičius „Ožiukas už porą skatikų. Nusišypsok mums, Viešpatie“)
  Algis Kalėda. Literatūros istorijos menas (Czesław Miłosz „Lenkų literatūros istorija“)
  Valentina Brio. Istorija – tai žmonių likimai (Elena Červinskienė „Silpnųjų jėga“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Edvardas Viskanta. Bronį Railą palydėjus…
  A. Naujokaitis. Jono Meko įvertinimas
  Gintaras Bleizgys. Pirmoji Lietuvos studentų lituanistų mokslinė konferencija
  B. Prėskienis. Rygos lietuvių dainininkų draugija „Aušra“
  Zita Mažeikaitė: Palei Baltiją: Susipažinkite arčiau – Peteris Høegas, „Jei viso to nedarysi, nebūsi rašytojas“