literatūros žurnalas

1999 m. Nr. 4

 • Juozas Aputis. Balta katytė literatūros mūšyje
 • Vytautas P. Bložė. Protėviai. Eilėraščiai
 • Anita Kapočiūtė. Praeiviai tamsoje ir tyloje (Pabaiga)
 • Vladas Braziūnas. Eilėraščiai
 • Renata Šerelytė. Tamsia upe. žiočių link. Novelė
 • Nagus Nebota. Parodijos
 • Marcel Proust. Žydinčių merginų šešėlyje. Vertė G. Baužytė-Čepinskienė
 • Boris Biletič. Eilėraščiai. Vertė N. Neporožnia
 • SVARSTYMAI. 1998-ųjų poezija: kokia ji buvo? Mindaugas Kvietkauskas, Elena Baliutytė, Jurga Perminaitė, Liudvikas Jakimavičius, Rita Tūtlytė, Audrys Antanaitis, Judita Vaičiūnaitė
 • ROMUALDUI GRANAUSKUI – 60. Sigitas Geda. Iš seno šuns yra ko pasimokyti
  Petras Dirgėla. Jaučio valgymas
  Rimantas Šavelis. Romualdo Granausko pražydėjimas ir tamsoj, ir šviesoj
 • IŠ PRAEITIES. Reda Griškaitė. Adomas Mickevičius – Teodoras Narbutas. Trys sąlyčio taškai (Pabaiga)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Carl Gustav Jung. Vėlyvos mintys (Pabaiga). Vertė Z. Ardickas
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Juozas Baltušis. „Traukia žemė, paprastumas…“
 • RECENZIJOS. Onė Baliukonytė. Lig skliauto (G. Bleizgio „Vietovė. Šiaurė“, L. Katkaus „Bal­sai, rašteliai“)
  Dalia Jakaitė. Dar kartą apie atmintį (L. Gutausko „Popierinė dėžutė“)
  Juozas Aputis. Mūsų nerimo slėpiniai (M. Rakausko „Gintarinio korio akys“)
  Audrys Antanaitis. Išeinant iš prieblandos zonos (P. Bražėno „Petras Cvirka“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Donata Mitaitė, Algis Kalėda. Naujos knygos – nauji poslinkiai?