literatūros žurnalas

1994 m. Nr. 12

 • Valentinas Sventickas. Rytoj paskambinsiu
 • Vytautas P. Bložė. 1980-ųjų ruduo. Poemos fragmentai
 • Romualdas Granauskas. Su peteliške ant lūpų. Apsakymas
 • Kęstutis Navakas. Eilėraščiai
 • Renata Šerelytė. Novelės
 • Gintaras Patackas. Eilėraščiai
 • Kazimieras Barėnas. Meistras. Novelė
 • Antanas Andrijauskas. Japonų literatūros šedevras
 • Murasaki Shikibu. Genji monogatari. Vertė L. Poškaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Regimantas Tamošaitis. Baltojo arklio klajonė
 • AKCENTAI. Sigitas Parulskis. Penkių gėlių kvintesencija („Svetimi“)
 • ESĖ. Viktorija Daujotytė. Oskaras Milašius labai karštą liepą
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Vaclovo Biržiškos laiškai Alenai ir Mykolui Deveniams
 • AKIRATIS. Vasa D. Mihailovičius. Karamazovo sindromas naujojoje jugoslavų literatūroje
 • TREMTIES ARCHYVAS. Salomėja Aleksienė. Pusė gyvenimo
 • RECENZIJOS. Donata Mitaitė. Pažįstamame pasaulyje (J. Vaičiūnaitės „Pilkas šiaurės namas“)
  Judita Vaičiūnaitė. Krikščioniškos meilės šviesa (J. Švabaitės-Gylienės „Gabriuko užrašai“)
  Ilona Čiužauskaitė. Monografiškai apie Dionizą Pošką (V. Vanago „Dionizas Poška“)
  Solveiga Daugirdaitė. Meno šventovės staliai ir santechnikai (E.Baliutavičiūtės „Nobelio premijos laureatai“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Juozas Aputis. Poezijos rudens metaforos