literatūros žurnalas

2000 m. Nr. 7

 • JUDITA VAIČIŪNAITĖ. Mintys apie Valstybės dieną
 • ALGIRDAS VERBA. Eilėraščiai
 • RAIMONDAS KAŠAUSKAS. Pikų berniukas, pikų karalius. Apysaka
 • JONAS ZDANYS. Bešešėlio biografijos apžvalga. Eilėraščiai
 • VYTAUTAS NARBUTAS. Dvi novelės
 • LARS NOREN. Eilėraščiai Verti A. Urbonienė
 • PAWEL HUELLE. Pirmoji meilė. Apsakymas. Verti A. Kalėda
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vytautas Kubilius. Dienoraštis – pokalbis su savimi ir istorija
 • RAŠYTOJAS IR JO LEKTŪRA. Henrikas Algis Čigriejus. Habent sua fata libelli
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Parašiusi testamentą, dar persigalvosiu. Poetė Elena MEZGINAITĖ atsako į Valdo KUKULO klausimus
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Iš Antano VAIČIULAIČIO laiškų Kaziui BRADŪNUI (1949–1987). (Pabaiga). Parengė G. Gedienė
 • AKIRATIS. Pierre Bourdieu. Kas gi sukūrė menininkus? Vertė O. Žukauskienė.
 • IŠ PRAEITIES. Jean-Noel Grandhomme. Vilnius 1915–1918 m. Vertė M. Nemanytė
 • RECENZIJOS. Brigita Speičytė. Sieloj kaip namie (N. Miliauskaitės „Sielos labirintas“)
  Vytautas Girdzijauskas. Karo dievas dar neatostogauja (E. Ignatavičiaus „Marso pilnatis“)
  Sigitas Parulskis. Statistiniai vienetai (J. Kalinausko „Raktų rūdys“)
  Gintaras Bleizgys. Subtilios jungtys („Poezijos pavasaris’2000“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Šiaurės neurotikai
  Juozas Aputis. Dutūkstantųjų trisdešimt šeštasis –