literatūros žurnalas

2004 m. Nr. 1

 • Renata Šerelytė. Metų simboliai
 • Gintaras Patackas Eilėraščiai
 • Herkus Kunčius. Nepagailoti Dušanskio. Romanas (Pradžia)
 • Elena Mezginaitė. Eilėraščiai
 • Rasa Čergelienė. Mano vagis. Vaikelis. Dvi novelės
 • „Metų“ debiutai. Vidmantas Jažauskas, Egidijus Gaidauskas, Laura Orintaitė. Eilėraščiai
 • Linas V. Medelis. Lili širdutė. Novelė
 • Damaso Alonso. Moteris su aliejaus indu. Vertė J. Mečkauskas-Meškela
 • Etgar Keret. Trumpi apsakymai. Vertė L, Liubinavičiūtė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Aušra Jurgutienė. Globalizmo iššūkis nacionalinei literatūros istorijai
 • Apie 2003-iųjų pirmąsias knygas. Jolanta Paulauskaitė. Poezija ar pasaka?
 • Raimondas Kašauskas. Kasdienybės dulkių spindesys
 • AKCENTAI. Regimantas Tamošaitis. Jurbarko forumo pamokos: lietuviškas euroromanas
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Regimantas Tamošaitis. „Antikristo” gimimas iš protestantizmo dvasios
 • Friedrich Nietzsche. Antikristas (Pradžia). Vertė L. Rybelis
 • IŠ PRAEITIES. Juozas Tumas-Vaižgantas. Recenzijos (Pabaiga)
 • RECENZIJOS. Juozas Aputis. Ko autorius užeina pas draugų? (J. Kunčino „Užėjau pas draugą“)
  Donata Mitaitė. „…antenos retransliuoja vienatvę“ (A. Šlepiko „Tylos artėjantis“)
  Dainius Gintalas. Septynios volunges ir keturiasdešimt kikilių (D. Bozytės „Inkilas“)
  Laimantas Jonušys. Menininkas ir kvaišelis (L. Gutausko „Plunksnos, Kazbek“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Alis Balbierius. Privatumo entropija