literatūros žurnalas

1994 m. Nr. 10

 • Valdas Kukulas. Bangų keteros
 • Eduardas Mieželaitis. Proto užtėmio fazė. Eilėraščiai
 • Juozas Šikšnelis. Sarbievijaus kieme. Novelė
 • Raimondas Jonutis. Eilėraščiai
 • Laura Sintija Černiauskaitė. Medžioklė. Novelė
 • Jonas Jackevičius. Eilėraščiai
 • Vilius Litvinavičius. Kančia-94. Apsakymas
 • Paulius Drevinis. Eilėraščiai
 • Albert Camus. Apsėstieji. Pabaiga. Vertė B. Gedgaudaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Viktorija Daujotytė. Liūnė Sutema: „Tebūnie…“
 • AKCENTAI. Petras Bražėnas. Į savo vietą sugrįžęs (A. Škėmos „Rinktiniai raštai“, t. 1–2)
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. „Atlydys“. Poetas Sigitas Geda atsako į Liudviko Jakimavičiaus klausimus
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Per liūdesiu aptemdytą pasaulį. Leonardo Andriekaus kūryba rašytojų Ir menininkų laiškuose
 • IŠ PRAEITIES. Vytautas Berenis. Bajorai Lietuvos visuomeniniame-kultūriniame gyvenime 1830–1860 m.
 • AKIRATIS. Ingmar Bergman. Laterna magica. Verta Z. Mažeikaitė
 • RECENZIJOS. Solveiga Daugirdaitė. Nuo genezės iki signatūrų (V. Kavolio „Žmogus istorijoje“)
  Liudvikas Jakimavičius. Paukščiai atminties languose (H. A. Čigriejaus „Po laiko juokas – vėlyva metūgė“)
  Birutė Masionienė. Perskaičius „Donelaičio žemės knygius“ (D. Kauno „Donelaičio žemės knygiai“)
  Dalia Satkauskytė. Apibrėžti neapibrėžiama (H. Toelle „Apie neapibrėžtumą“)
  Albertas Ruzgas. Pažintis su bičiulės kūryba (M. Talvio „Dvi meilės“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Vladas Šimkus. Mirties vardas