literatūros žurnalas

2004 m. Nr. 3

 • Arvydas Juozaitis, Evangelija pagal Lietuvą
 • Darius Šimonis, Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas, Datos
 • Ramūnas Kasparavičius. Eilėraščiai
 • Kazys Saja. Kirpėjas. Melodrama
 • Vytautas Narbutas. Sugrįžimų ratas. Novelė
 • Claes Andersson. Eilėraščiai. Vertė Z. Mažeikaitė
 • Konstanty Ildefons Galczynski. Novelės. Vertė V. Dekšnys
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Brigita Speičytė. Senobinė grožė: romantizmo estetika „Anykščių šilelyje“
 • SKAITYMAI. Viktorija Daujotytė. Gyvenimo ištuštėjimas (R. Granausko romano „Duburys fenomenologinis aprašas)
 • SVARSTYMAI. Arūnas Sverdiolas. Rėtis, migla ir korys (Dabartines lietuvių kultūros erdvėlaikio ypatybės)
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Atgręžtai, atgręžtai… Nijolės Miliauskaitės laiškai Gražinai Ramoškaitei-Gedienei
 • AKIRATIS. Gottfried Benn. Istorijos tema. Vertė G. Genytė
 • IŠ PRAEITIES. Eugenija Ulčinaitė. 400 metų šventojo Kazimiero kultui Lietuvoje
  Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Pamokslas. Vertė E. Ulčinaitė
 • RECENZIJOS. Sigitas Geda. Ar jau suvisam nereikalingas? (E. Mieželaičio „Nereikalingas žmogus. Akcentai“)
  Dainius Gintalas. Rantas (A. Valionio ..Skrendant ne lieka pėdsakų”) * Raimundas Kašauskas. Įtaigus, atsinaujinantis žodis (M. Sluckio „Išsipildymas no pagal Joaną)
  Elena Bukelienė. Išbandymas Dievu (V. Jasukaitytės „Dievas miršta vienišas”)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Viktorija Daujotytė. In memoriam. Tarnavęs literatūrai ir tautai