literatūros žurnalas

2004 m. Nr. 3

 • Arvydas Juozaitis. Evangelija pagal Lietuvą
 • Darius Šimonis. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Datos
 • Ramūnas Kasparavičius. Eilėraščiai
 • Kazys Saja. Kirpėjas. Melodrama
 • Vytautas Narbutas. Sugrįžimų ratas. Novelė
 • Claes Andersson. Eilėraščiai. Vertė Z. Mažeikaitė
 • Konstanty Ildefons Galczynski. Novelės. Vertė V. Dekšnys
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Brigita Speičytė. Senobinė grožė: romantizmo estetika „Anykščių šilelyje“
 • SKAITYMAI. Viktorija Daujotytė. Gyvenimo ištuštėjimas (R. Granausko romano „Duburys fenomenologinis aprašas)
 • SVARSTYMAI. Arūnas Sverdiolas. Rėtis, migla ir korys (Dabartines lietuvių kultūros erdvėlaikio ypatybės)
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Atgrąžtai, atgrąžtai… Nijolės Miliauskaitės laiškai Gražinai Ramoškaitei-Gedienei
 • AKIRATIS. Gottfried Benn. Istorijos tema. Vertė G. Genytė
 • IŠ PRAEITIES. Eugenija Ulčinaitė. 400 metų šventojo Kazimiero kultui Lietuvoje
  Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Pamokslas. Vertė E. Ulčinaitė
 • RECENZIJOS. Sigitas Geda. Ar jau suvisam nereikalingas? (E. Mieželaičio „Nereikalingas žmogus. Akcentai“)
  Dainius Gintalas. Rantas (A. Valionio ..Skrendant ne lieka pėdsakų”)
  Raimundas Kašauskas. Įtaigus, atsinaujinantis žodis (M. Sluckio „Išsipildymas ne pagal Joaną)
  Elena Bukelienė. Išbandymas Dievu (V. Jasukaitytės „Dievas miršta vienišas”)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Viktorija Daujotytė. In memoriam. Tarnavęs literatūrai ir tautai