literatūros žurnalas

1997 m. Nr. 8–9

 • Viktorija Daujotytė. Tabu ir ribos
 • Albinas Bernotas. Du ratai pagiry. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Šventė. „Vilko dantų karolių“ IV dalies fragmentas. (Pabaiga)
 • Arūnas Spraunius. Eilėraščiai
 • Romas Sadauskas. Laukinė saulėgrąža (Pagalvojimai ir pajautimai)
 • Pietų Prancūzijos proza. Azouz Begag. Kalėdų staigmenos. Pierre Charras. Miglotas kaltės jausmas. Guy Walter. Žodžiai, virtę malda. Danielle Bassez. Senės. Vertė J. Navakauskienė ir D. Bučiūtė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Juldita Nagliuvienė. Tautosakiniai elementai ir struktūros A. Škėmos mažojoje prozoje
  Viktorija Daujotytė. Atskiras balsas ir sąskambis (B. Vilimaitės „Užpustytas traukinys“)
 • AKCENTAI. Petras Bražėnas. Po atokvėpio – su nauja jėga (V. Martinkaus „Simonija)
 • TOMO VENCLOVOS 60-MEČIUI. Kęstutis Nastopka. Tomo Venclovos tekstai
 • TAUTOSAKA. MITOLOGIJA. Ambraziejus Jonynas. Vienuolika „Lietuvių liaudies dainyno“ tomų
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Osip Mandelštam. Pokalbis apie Dante (Pradžia). Vertė G. Gedienė
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Izidorius Šimelionis. Kai liejosi nekaltų žmonių kraujas
 • RECENZIJOS. Valdas Kukulas. Baltame rate, apsuptas tamsos (A. Maldonio „Mūs baltas ratas“)
  Sigitas Parulskis. Prozos vasara („Poezijos pavasaris-97“)
  Virgi­nija Balsevičiūtė. Penkiese apie Oskarą Milašių („Semiotika: Oscar V. de L. Milosz“)
  Oresta Rėgalaitė. Žodžiai iš tylos į tylą (A. Šliogerio „Transcen­dencijos tyla“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Antanas Naujokaitis. Santaros-Šviesos konferencija