literatūros žurnalas

1996 m. Nr. 5

 • Kornelijus Platelis. Šventas pavasaris
 • Judita Vaičiūnaitė. Eilėraščiai
 • Ramūnas Kasparavičius. Keturių sesučių darželis. Romanas
 • Eduardas Mieželaitis. Minu dangaus žvaigždėtą brydę. Eilėraščiai
 • Vytautas Girdzijauskas. Miško triptikas
 • NOBELIO PREMIJOS LAUREATAI. Seamus Heaney. Eilėraščiai. Vertė K.Platelis
 • LATVIŲ APSAKYMAI. Vizma Belševica. Svečiuose pas senelį. Vertė E. Kosaitė ir V. Šeferis
  Rimants Ziedonis. Bendrakeleiviai. Vertė N. Abrutytė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Algis Kalėda. Erdvėlaikio metamorfozės romane
 • KŪRYBOS PARAŠTĖSE. Antanas Kalanavičius. Ką tu jiems, šuneli, padarei?
 • VERTIMO MENAS. Vytautas P. Bložė. Menas išteisina, arba Kaip aš verčiau Konstantiną Kavafį
  Jonas Zdanys. Poezijos vertimų skaitymas
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Seamus Heaney. Padėka poezijai. Vertė L.Jonušys
 • TREMTIES ARCHYVAS. Marija Kinertaitė-Laugalienė. Jaunystė ir rezistencija (Tęsinys)
 • RECENZIJOS. Juozas Aputis. Ar cikados – paukščiai? (I. Mero „Apverstas pasaulis“)
  Giedrė Aleksandravičiūtė. Menininko savijauta amžiaus gale (R. Lankausko „Piligrimas“)
  Gintaras Bleizgys. Sąmonės miestas (J. Kelero „Sauja medaus“)
  Jurgita Perminaitė. Du tekstai apie moterį (V. Juknaitės „Stiklo šalis“)
  Aleksandras Žalys. „Gimta kalba – balzamas…“ (P. Drevinio „Nekrisk, žvaigždele“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Juozas Kralikauskas. Skęstančiam – gelbėjimosi ratas