literatūros žurnalas

1995 m. Nr. 8–9

 • Onė Baliukonytė. O Kelias tolimas…
 • Marcelijus Martinaitis. Eilėraščiai
 • Ramunė Savickytė. Mirties nuosprendis mano angelui. Apsakymas
 • Nijolė Miliauskaitė. Atsisveikinant. Eilėraščiai
 • Arūnas Spraunius. Darbo diena. Pjesė
 • Violeta Šoblinskaitė. Visas mėnuo nakties. Eilėraščiai
 • Heinrich Böll. Pasitraukimas iš dalinio. Apysaka. Vertė J. Kunčinas
 • Tom Tranströmer. Gedulo gondola Nr. 2. Vertė Z. Mažeikaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Skirmantas Valentas. Indoeuropiečiai, jų poetai ir poezija
 • Remigijus Tamošaitis. Chtoninės pasaulėjautos požymiai lietuvių literatūroje
 • AKCENTAI. Liudvikas Jakimavičius. Knyga, neberadusi autoriaus (R. Pakalniškio „Poezijos kryžkelės“)
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Tartum didelės upės srovė. Kornelijus Platelis kalbasi su Henriku Nagiu
 • DAILĖ. Irena Kostkevičiūtė. Žmogaus misterija
 • PALEI BALTIJĄ. Silvestras Gaižiūnas. Šiaurės melodijos latviškam smuikui
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Antanas Andrijauskas. Hauserio socialinė meno istorijos filosofija
  Arnold Hauser. Psichologizmas ir dvasinių formų autonomija. Vertė G. Vertelkaitė
 • TREMTIES ARCHYVAS. Stasė Niūniavaitė. Lagerinė išpažintis (Pabaiga)
 • RECENZIJOS. Viktorija Daujotytė. Poetinė anamnezė (M. Martinaičio „Atmintys“)
  Juozas Aputis. „Salve!“ – atminties slenksčiui (A. M. J. Sluckaitės „Miesto madrigalai“)
  Audinga Peluritytė. „Skaudžiam tėvynės ilgesy…“ (S. Santvaro „Septyni miestai“)
  Elena Baltutytė. Pakeliui į naują literatūros istorijų („XX amžiaus lietuvių literatūra“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Vladas Šimkus. Pirmasis Antano Vaičiulaičio premijos laureatas