literatūros žurnalas

1995 m. Nr. 1

 • Valdas Kukulas. Visur ir niekur
 • Vytautas Skripka. Eilėraščiai
 • Nijolė Kepenienė. Užmiršk mane. Romanas (Pradžia)
 • Aidas Marčėnas. Eilėraščiai
 • Katherine Anne Porter. Baltas žirgas, baltas raitelis. Apysaka. Vertė L. Vanagienė
 • Jaunųjų poezija. Raimondas Dambrauskas, Rimvydas Stankevičius. Eilėraščiai
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Elena Bukelienė. „Miškų lanke“ (M. Katiliškio „Miškais ateina ruduo“)
 • Regimantas Tamošaitis. Romantizmo paradigma epochų perspektyvoje
 • ANTANUI BARANAUSKUI – 160. Ambraziejus Jonynas. Tautosaka Antano Baranausko „Lietuvių kalbos tarmėse“
 • ESĖ. Grigorijus Kanovičius. Sapnas apie dingusią Jeruzalę. Vertė F.Vaitiekūnas
 • TAUTOSAKA. MITOLOGIJA. Gintaras Beresnevčius. Meilė ir mirtis kare: unio mystica
 • AKIRATIS. Czesław Miłosz. Medžioklio metai (Pradžia). Vertė J. Keleras
 • RECENZIJOS. Viktorija Daujotytė. Aukštųjų kalnų siekusi (P. Aukštikalnytės-Jokimaitienės „Sugrįžimai“)
  Liudvikas Jakimavičius. „Mano akys tolimoje pirkioje“ (A. Martinaičio „Paskui medinį arkliuką“)
  Algimantas Baltakis. Ant ledo lyties (Z. Šimkaus „Šikšnosparniai tėvo sode“)
  Mykolas Karčiauskas. Širdies ir proto Įsakymas (V. Mačiuikos „Savi ir svetimi“)
  Julius Keleras. Erškėtis žydi: Ana Achmatova lietuviškai (A. Achmatovos „Erškėtis žydi“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Sigitas Geda. Ar galima kalbėti apie savo skriaudas?