literatūros žurnalas

2000 m. Nr. 1

 • Žodžiai 2000-iesiems. Viktorija Daujotytė, Juozas Aputis, Birutė Pūkelevičiūtė, Algimantas Baltakis, Renata Šerelytė, Sigitas Geda
 • Jonas Strielkūnas. Eilėraščiai
 • Algimantas Mikuta. Palubinskas ir Pažemeckas
 • Rimantas Kmita. Eilėraščiai
 • Eugenijus Ignatavičius. Marso pilnatis. Romano fragmentai
 • Czesław Miłosz. Pasaulis (Naivioji poema). Vertė S. Geda
 • Kvebekiečių apsakymai. Valdas Petrauskas. Kvebekas – nežinoma žemė?
  Jean Hamelin. Grotos. Monique Proulx. Gyvenimas trumpas. Claude Mathieu. Meilės meto autorius. Daniel Gagnon. Jos miniatiūriniai portretai. Marie José Theriault. Barrio San Telmo. Vertė V. Petrauskas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Jurga Perminaitė. Savojo identiteto paieška (N. Miliauskaitės „Uždraustas įeiti kambarys“)
 • PIRMOSIOS KNYGOS. Judita Vaičiūnaitė. Šūktelk gyvenimą.
  Juozas Aputis. Ar galima įsikibti į orą?
 • SVARSTYMAI. Lietuvių literatūros tūkstantmetis, šimtmetis, dešimtmetis. Vanda Zaborskaitė, Juozas Girdzijauskas, Audinga Peluritytė, Regimantas Tamošaitis
 • AKIRATIS. Kelionės vaizduotės labirintais. Apie J. L. Borgeso kūrybą Vidmantui Kuprevičius pasakoja menotyrininkas, PEN klubo. Tarptautinės ispanistų bendrijos narys profesorius Stasys Goštautas
 • IŠ PRAEITIES. Gintaras Beresnevičius. Lietuvių charakterio bruožai XIII–XIV a.
 • RECENZIJOS. Teresė Paulauskytė. Apie gyvenimą ir nelaimingą meilę (J. Strielkūno „Einu namo“)
  Laimutė Tidlkytė. Negi danguj – kaip žemėj? (R. Šerelytės „Ledynmečio žvaigždės“)
  Valdas Kukulas. Ištęstas variacijų gausmas (V. Skripkos „Rytas su senstančiu Imperatorium“)
  Hermanis Margeris Majevskis. Knyga, kuri geba suartinti (J. Rainio „Poezija. Dramos“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Juozas Aputis. Amžinybėn palydėjome Albertą Zalatorių