literatūros žurnalas

2008 m. Nr. 10

 • Liudvikas Jakimavičius. Valstybė kaip nebereikalingų prieglauda
 • Vytautas P. Bložė. Eilėraščiai
 • Marija Raižytė-Rutkauskienė. Akvariumas. Romano fragmentas
 • Julius Keleras. Eilėraščiai
 • Genovaitė Bončkutė. Šešios fotografijos
 • Asta Skujytė. Eilėraščiai
 • Michail Zoščenka. Prieš patekant saulei. Vertė A. Merkevičiūtė
 • Robert Alan Jamieson. Eilėraščiai. Vertė R. Ruseckienė
 • SVARSTYMAI. Populiariosios literatūros suvešėjimas. Pokalbyje dalyvavo literatūrologai Solveiga Daugirdaitė, Loreta Jakonytė, Laimantas Jonušys, Jūratė Sprindytė, Regimantas Tamošaitis
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Kaip jaučiasi dramaturgas, kai jam 75-eri? Prozininkas, dramaturgas Juozas Glinskis atsako į poeto Juliaus Kelero klausimus
 • „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Rimantas Vanagas, Jonas Mikelinskas
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Leonas Gineitis. „Savęs užteks iki galo…“ Parengė R. Glinskis
 • AKIRATIS. Doris Lessing. Neapmąstytos nuostatos, paliktos komunizmo. Vertė L. Jonušys
 • RECENZIJOS, ANOTACIJOS. Viktorija Daujotytė. „Ką čia gali veikti literatūros kritikas?“ (V. Sventicko „Šitas Aidas, šitas Marčėnas“)
  Alfredas Guščius. Esantis ir laukiantis (R. Kašausko „Laukimas“)
  Regina Čičinskaitė. Pokalbis be nudėvėtų daugtaškių (V. Daujotytės „Sauganti sąmonė“)
  Kristina Kučinskaitė. Klaidžiojant po nupigintą Ulro dykumą (K. Jokštaitės „Karta SOS“)
  Mindaugas Peleckis. Dvasinių tradicijų žiedlapiai (Anotacijos)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Dalija Kiliesienė. Apie žmones, kuriems neapsimoka gyventi