literatūros žurnalas

2003 m. Nr. 1

 • Herkus Kunčius. Kai nebeskauda
 • Vytautas P. Bložė. Prieš išskrendant. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Kaizerio kulka (Pradžia)
 • Gintaras Bleizgys. Eilėraščiai
 • Juozas Marcinkevičius. Demokrito teismas. Tragikomedija
 • „Metų“ debiutai. Dalia Tamošauskaitė, Donatas Petrošius, Mindaugas Valiukas. Eilėraščiai
 • Consualo de Saint-Exupéry. Sekmadienio laiškai. Vertė S. Banionytė
 • Bruno K. Öijer. Eilėraščiai. Vertė A. Urbonaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Regimantas Tamošaitis. Paskutinė Ričardo Gavelio knyga
 • VINCUI MYKOLAIČIUI-PUTINUI – 110. Irena Kostkevičūtė. Kaip buvo rašomi „Sukilėliai“
 • AKCENTAI. Jonas Šlekys. Saugant tradicines vertybes (J. Mikelinsko „Avė, libertas!..“, „Žmogus ir jo legenda“)
 • AKIRATIS. Jūratė Baranova. Richardas Rorty: aš – tai mano metaforos
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Leonas Peleckis-Kaktavičius. „Pradalgės“: nuo lankos iki dangaus debesyse (Pradžia)
 • RECENZIJOS. Audinga Peluritytė. Išsiduoti. Dabar (V. Juknaitės „Išsiduosi. Balsu“)
  Renata Šerelytė. Žalias pokeris (M. Ivaškevičiaus „Žali“)
  Kęstutis Keblys. Nešerk Monos Lizos (R. Vėžio „Šešėliai veidrodyje“)
  Liudvikas Jakimavičius. Pasigalynėjimas su žanru (G. Grajausko „Iš klausos“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Ramūnas Klimas. Gruodžio diena rašytojų suvažiavime
  Elena Bukelienė. In memoriam. Jurgiui Kunčinui išėjus
  Vytautas Martinkus. In memoriam. Ką pasakyti tau, Ramūnai?