literatūros žurnalas

1995 m. Nr. 6

 • Arvydas Juozaitis. Daukantas ir Radauskas
 • Albinas Bernotas. Iš kumštelio Lietuvos mažyčio. Eilėraščiai
 • Leonidas Jacinevičius. Įsiklausymo valandos (Vienišiaus išpažintis)
 • Jonas Strielkūnas. Eilėraščiai
 • Marius Katiliškis. Pirmadienis Emerald gatvėje. Romanas (Tęsinys)
 • Jonas Jakštas. Iš ciklo „Septyni Gyvenimai, septynios Mirtys“. Eilėraščiai
 • Ivo Andrič. Moteris ant uolos. Apsakymas. Vertė S. Sabonis
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vytautas Kubilius. Kas yra autobiografija
  Elina Naujokaitienė. Oskaras Milašius ir viduramžių poetika
 • IŠ PRAEITIES. Domas Kaunas. Mažosios Lietuvos lietuviškų kalendorių pradininkas
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Antanas Andrijauskas. „Permainų knygos“ idėjų pasaulis
  I Ching. Shuo gua. Vertė L. Poškaitė
 • TREMTIES ARCHYVAS. Stasė Nūniavaitė. Lagerinė išpažintis (Pradžia)
 • RECENZIJOS. Valentinas Sventickas. Paprastai (J. Juškalčio „Pilnas vakaras nutilusios dainos“)
  Aldona Elena Puišytė. Šviesuoja viltis kaip angelo sparnas tamsoj (R. Keturakio „Krintantis vakaro paukštis“)
  Daina Parulskienė. Ieškanti pilietybės knyga (A. Gustas „Eilėraščiai. Proza. Piešiniai“)
  Gintaras Bleizgys. Laikas, keiksnojimas ir meilė (L. Leščinsko „Neišlikę bukeliados fragmentai“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Jonas Mikelinskas. Kosmopolitinės orientacijos stichijoje, arba Savireklamą spąstuose