literatūros žurnalas

2002 m. Nr. 7

 • Algis Kalėda. Pro domo sua: apie duris, baimes, ir ne tik
 • Jonas Strielkūnas. Eilėraščiai
 • Donaldas Kajokas. Rojus/Ruduo
 • Rimantas Kmita. Eilėraščiai
 • Laura Liubinavičiūtė. Trumpos novelės
 • Julija Jekentaitė. Eilėraščiai
 • Romas Sadauskas. Iš „Mintynėlio“
 • Alicja Rybalko. Eilėraščiai. Vertė V. Braziūnas
 • Prosper Merimė. Karolio XI regėjimas. Vertė L. Rybelis
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vytautas Kubilius. Paradokso poetika
 • AKCENTAI. Rimvydas Šilbajoris. Motyvai ir poetika (K. Bradūno „Sutelktinė“, I ir II)
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Pradėjau su komunarais, o užbaigiau su pokerio žaidėjais. Lietuvių literatūros vertėją į latvių kalbą Tairidą Rullį kalbina Arvydas Valionis
 • IŠ PRAEITIES. Dainora Pociūtė. Sąžinės atradimas Lietuvoje
 • VERTIMO MENAS. Dalia Vabalienė. Vakarų ir Rytų mokyklų poezijos vertimo principai
 • AKIRATIS. Czesław Miłosz. Apie lenkų literatūros autonomiją. Vertė L. Liubinavičiūtė
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Gintaras Beresnevičius. Langobardai prie Baltijos (Pradžia)
 • RECENZIJOS. Rimantas Kmita. Poezija yra žodžio siela (J. Meko „Poezija“)
  Renata Šerelytė. Padalytas obuolys (G. Aleksos „Pusė obuolio Ievai“)
  Algimantas Zurba. Kas pasiekta ir ko dar mokytis (A. Genio „Maištas prieš giminę“)
  Jūratė Sprindytė. Neparklupdyta, arba: kultūra – savigynos forma (V. Kubiliaus „Neparklupdyta mūza”)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Gyvenimų mugė
  Eugenijus Ališanka, Poezijos pavasaris 2002