literatūros žurnalas

1991 m. Nr. 8

 • Albertas Zalatorius. Nereikalingumo jausmas ir karūnų ilgesys
 • Vytautas Skripka. Eilėraščiai
 • Albinas Bernotas. Mergaite, papuoški mano kapą (Pradžia)
 • Vladimiras Nabokovas. Eilėraščiai. Vertė V. Rudokas
 • Antanas Čalnaris. Du apsakymai
 • Vitalijus Asovskis. Eilėraščiai
 • Milanas Kundera. Nepakeliama būties lengvybė. Romanas (Pabaiga) Vertė A. Grybauskas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vytautas Kubilius. Du besiginčijantys balsai: romantizmas – antiromantizmas
  Rūta Brūzgienė. Poezijos ir muzikos sąsajos
 • MŪSŲ ANKETA. Laisvės ribos. Literatūra, kultūra, politika. Į Alberto Zalatoriaus, Arvydo Šliogerio, Arvydo Juozaičio klausimus atsako Rimvydas Šilbajoris, Vytautas Kavolis, Liūtas Mockūnas
 • MUZIKA. Ona Narbutienė. Vedlys į naująją muziką
 • TREMTIES ARCHYVAS. Jonas Šukys. Mane nuteisė sušaudyti (Pabaiga)
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Jokūbas Josadė. Mano slapta skrynelė (Pradžia)
 • RECENZIJOS. Sigitas Geda. Mačernis, legenda ar tikrenybė (V. Mačernio „Po ūkanotu nežinios dangum“)
  Juozas Erlickas. Kiek „Užmaršty“ užmaršties? (A. Pociaus „Užmarštis“)
  Donatas Valančiauskas. „Pažvelk į vyzdžio veidrodį (E. Kubilinsko „Vyzdžio veidrody“)
  Kęstutis Saldžiūnas. Tautinio rezultato knyga (V. Rožuko „Gyvenimo prasmės dizainas“)
  Janina Riškutė. Naujos poezijos knygos
 • TĖVYNES VARPAI. Vitas Areška. Kas nauja literatūros moksle ir kritikoje