literatūros žurnalas

2000 m. Nr. 11

 • Renata Šerelytė. Vėlė ir vėliava
 • Sigitas Geda. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Šešėliai. Romanas (Pabaiga)
 • Alis Balbierius. Eilėraščiai
 • Sigita Adomėnaitė. Laiškas Kunčinui. Apsakymas
 • Guillaume Apollinaire. Kalvos. Vertė J. Mečkauskas-Meškela
 • Jean Marie Gustave Le Clezio. Mondo. Apysaka (Pabaiga). Vertė M. Poškutė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Eugenijus Ališanka. Lietuvos kultūros postmodernėjimo linkmės (Pradžia)
 • AKCENTAI. Mindaugas Kvietkauskas. Urmu
 • HENRIKUI NAGIUI – 80. Henriko Nagio laiškai Kaziui Bradūnui
 • IŠ PRAEITIES. Danutė Petkevičiūtė. Laurynas Ivinskis ir Rusijos geografų draugija
 • AKIRATIS. Inara Klekerė. Brando protokolo pėdsakais. Vertė A. Valionis
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Ralph Waldo Emerson. Pasikliovimas savimi (Pradžia). Vertė Z. Ardickas
 • RECENZIJOS. Juozas Aputis. Lietuvos Jeruzalės ilgesys (G. Kanovičiaus „Nukirstų medžių šlamėjimas“)
  Domas Kaunas. Bažnyčios ir tautos problema (A. Hermanno „Lietuvių ir vokiečių kaimynystė“)
  Loreta Jakonytė. Darbai ir dienos-22 („Darbai ir dienos-22“)
  Romualdas Kacevičius. Grįžimas prie Aristotelio (A. Maclntyre’o „Trumpa etikos istorija“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Pamintijimai po rinkimų
   Birutė Marcinkevičiūtė. Poezijos rudens laiškai
  Zita Mažeikaitė. Žmogus neprivalo tapti vergu