literatūros žurnalas

Birutė Marcinkevičiūtė. Poezijos rudens laiškai

2000 m. Nr. 11

Paskutinėmis vasariškos saulės die­nomis (š. m. spalio 6–8 d.) Druskininkuose vyko jau vienuoliktoji Poezijos rudens šventė. Šių metų PDR akcentas – epis­tolinis literatūros žanras, kuriam buvo skiriama keletas renginių: poetiškų laiškų paroda, epistolinės poezijos skaitymai bei įžanginė konferencija–diskusija „Adresantas ir adresatas: epistoliniai rudimentai“. Gal tema pavadinta ir pernelyg sudėtingai (jos antraštėje tėra tik vienas lietuviškas žodely­tis…), bet kiekvienam rašančiajam savaip artima: juk pati poezija jau yra tarsi laiš­kas, pasak didžių poetų – „laiškas kažkam. Amžinybei…“ Apie tai kalbėjo S. Geda, poetiškai interpretavęs diskusijos pradžioje K. Nastopkos išsakytą mintį, esą lietuvių literatūros pradžia galima būtų laikyti ku­nigaikščio Gedimino laiškus. Anot S. Gedos, laišku galima laikyti viską, kas parašyta, o kiekvienas laiškas (kaip ir eilėraštis) jau savaime yra pokalbis TARP adresanto ir adresato. „Poezija veda į mitą – tad viską galima interpretuoti kaip poeziją.“ Apie internetinio laiško specifiką bei įtaką paties teksto turiniui argumentuotai kalbėjo jau­nas poetas M. Starkauskas. Jis minėjo internetines ateities galimybes – kompiuteri­nes poezijos programas, poezijos ir reklamos žanrų sąsajas. Jam paprieštaravo L. Jakimavičius – esą tikrosios poezijos vertė visai nepriklauso nuo to, kokiu būdu ji parašyta, svarbu tai, kas eilėraštyje „pakrauta“… Ir pasak jo, žymiai maloniau gauti ranka parašytą laišką ar rankraštį. O A. Rybalko papasakojo kitokį pavyzdį – kaip internetiniai meilės laiškai nulėmė tolesnį jos gyvenimą…

Šią gyvai vykusią diskusiją pratęsė meninė PDR rudimentų programa. Spalio 6 d. poezijos vakaras, kurj vedė L. Katkus ir G. Grajauskas, savo intymia skaitytų tekstų nuotaika ir sukauptimi atitiko epistolinio žanro dvasią. Eiles skaitė– dainavo poetai: Ch. Loidlas (AustriJa). K. Edwardsas (AngliJa), L. M. Raattamaa (Švedija). M. Pujatas (Latvija) bei lietuviai L. Šimkutė, A. Balbierius. V. Braziūnas. T. Marcinkevičiūtė.

Naktinių skaitymų vakarą kavinė „Širdelė“, kaip įprasta, buvo sausakimša: daug vyno, balsų, muzikos ir šokių. Na, o vykusio jaunųjų poezijos skaitymų konkurso nugalėtoju žiuri išrinko poetą G. Norvilą. Antrą premiją skyrė M. Burokui, „skystaisiais“ rėmėjų prizais apdovanoti ir kiti skaičiusieji: R. Radavičiūtė. L. Jakima­vičius, L. Katkus.

Kitas rytas prasidėjo kolektyvinio kūry­bos veiksmo „Renga“ sesija bei rudeninių atvirlaiškių rašymo akcija, kurią parėmė Lietuvos paštas. Paskui – per metus Išėjusių knygų pristatymo popietė, kur savo „derliumi“ pasidžiaugė Lietuvos leidyklos. Rašytojų sąjungos leidykla pristatė naują autorę Liną Burbaitę Ir pirmosios knygos serijoje išleistą jos eilių rinkinį. Savo eilė­raščius Iš naujos knygos „Mirti reikia ru­denį“ skaitė poetas D. Kajokas. „Vagos“ re­daktorė J. Riškutė sakė, kad šiemet pa­vyko parengti ir išleisti kaip niekad daug gerų knygų, iš kurių pristatyti nauji K. Platelio. E. Karnauskaitės. A. Valentos, D. Žilaitytės poezijos rinkiniai, S. Gedos sudaryta unikali poezijos antologija ho­lokausto tema „Mirtis, rečitatyvas ir mėly­nas drugelis“. A, Bukonto parengtos „Bhagavatgytos“ vertimas bei jo poezijos knyga „Penktas metų laikas“. Kitose leidyk­lose išleistas knygas pristatė ir patys autoriai – J. Sučylaitė. J. Ivanauskas. L. Šimkutė, J. Jackevičius Ir kt.

Po knygų pristatymo buvo atidaryta unikali poetinių laiškų paroda, suma­nytojo ir rengėjo R. Šileikos pavadinta „Vėjo laiškai“, kuri įtaigiausiai įrodė ryšį tarp poezijos ir laiško. Pasirodo, skaitant senus laiškus, poezija dvelkia kiekviena detalė – užrašas ar piešinys ant voko, rašto bangavimas, net banaliausias pa­linkėjimo žodis…

Epistolinės poezijos skaitymuose daly­vavo PDR svečiai S. Zavjalovas (Rusija), M. Chobotas (Austrija). K. Rodowska (Lenkija). J.–P. Faye (Prancūzija). D. Carrionas (Ispanija). Na, o baigiamajame vakare pa­aiškėjo visi šių metų Poetinio Druski­ninkų rudens laureatai – šešioliktąja Jotvingių premija apdovanotas poetas ir vertėjas A. Bukontas, premija už poetinį debiutą netikėtai paskirta G. Beresnevičiui (už poeziją eseistikoje). Taip pat paskelbti vykusių konkursų nugalėtojai – vieno dedikuoto eilėraščio konkursą laimėjo G. Grajauskas. M. Chobotas iš Austrijos bei V. Braziūnas. Geriausiais anoniminiais eilėraščiais žiuri pripažino G. Grajausko. L. Jakimavičiaus. D. Gintalo, K. Platelio ir S. Zavjalovo eiles.

Ir paskutinis akcentas: puikus pra­ėjusių metų PDR almanachas („Vaga“, sudarytojas G. Bleizgys) – lakoniškas, turiniu ir forma poetiškas leidinys, su­grąžinantis praėjusių metų Rudens at­balsius…

Benediktas Januševičius. Ar japonai haiku rašo prasčiau?

2009 m. Nr. 11 / Jaunųjų poezijos skaitymai – vakare. Gana ramūs, kaip ir visas festivalis. Daugybę metų jaunųjų poezijos skaitymai buvo tik kliuvinys audringiems poetų pobūviams kavinėje „Širdelė“. Pagaliau šie skaitymai surado padorią erdvę ir formą.

Regimantas Tamošaitis. Poetinis Druskininkų ruduo–2002

2002 m. Nr. 11 / Poetinis Druskininkų ruduo – lyg kelių dienų poezijos atlaidai, kai žodžio meno maldininkai keliauja Kalvarijų keliais iš Vilniaus į gydyklų miestą ir iš ten grįžta atgal į centrą, susijungę žodžio misterijoje ir pranešę apie save pasauliui.

Rimvydas Stankevičius. Poetinis Druskininkų ruduo

1995 m. Nr. 12 / Vėl Poetinis Druskininkų ruduo, vėl visi drauge – kas iš Australijos, kas Iš Amerikos, kas iš Lenkijos, kas iš tolimosios Latvijos, o kas net iš paties gūdžiojo girių bei pelkių krašto – Lietuvos..

Juozas Aputis. Poezijos rudens metaforos

1994 m. Nr. 12 / Teisybė, kad prieš dešimtį ar mažiau metų poetui ar prozininkui „kontekstuoti“ dirva buvo lengvesnė, taip pat ir tiems, kurie prie valdžios lovio nesigrūdo. Žmonės laukdavo doro žodžio, kokio nors užslėpto konteksto…

S. Eimutis. Poetinis Druskininkų ruduo

1993 m. Nr. 12 / Ant Liškiavos piliakalnio (herojinės poezijos rytmetys) dramatiškos ir ironiškos intonacijos keitė viena kitą. Nuotaikinga vakarinių skaitymų atmosfera „Aido“ kavinėje nenustelbė vertybių pojūčio – išryškėjo savitesnių jaunų poetų balsai.

Janina Riškutė. Poetinis Druskininkų ruduo’90

1991 m. Nr. 1 / Poezijos šventėje gimė vertingų pasiūlymų, vienas jų – leisti „elitinės“ poezijos almanachą, kur būtų publikuojama gera poezija, sudarant jai reikiamą kontekstą.