literatūros žurnalas

2003 m. Nr. 11

 • Onė Baliukonė. Tiesiog pasaulis
 • Sigitas Geda. Eilėraščiai
 • Raimundas Kašauskas. Palaimos klonis. Apysaka
 • Stasė Lygutaitė. Eilėraščiai
 • Grigorijus Kanovičius. Vera Iljinična. Apysaka (Pabaiga). Vertė F. Vaitiekūnas
 • Jonas Jakštas. Eilėraščiai
 • Juri Ehlvest. Anamnezė. Novelė. Vertė D. Sirijos Giraitė
 • Nikolaj Gumiliov. Eilėraščiai. Vertė G. Patackas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Viktorija Daujotytė. Vakarės žaros laikas Putino lyrikoje
 • ŽVILGSNIS. Antanas Andrijauskas. Jurgos Ivanauskaitės orientalizmas
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Žąsies plunksna, kompiuteris ir nežinios plotai. Akademikas, profesorius Adolfas Laimutis Telksnys atsako į rašytojo Petro Dirgėlos klausimus
 • ESĖ. Tomas Rekys. Filologo laiškai iš Amerikos
 • AKIRATIS. Aleksandr Etkind. M. Zoščenkos erosas, M. Bulgakovo mįslės. Vertė A. Merkevičiūtė
 • IŠ PRAEITIES. Valdas Žilinskas. Lietuvos rezistencijos atrama Švedijoj nacių okupacijos metais (Pabaiga)
 • RECENZIJOS. Elena Bukelienė. Tuštėjanti realybė (G. Aleksos „Ėriukėlis stiklo ragais“)
  Mindaugas Kvietkauskas. Šventei pasibaigus: nauji Kęstučio Navako poetiniai gestai (K. Navako „Žaidimai gražiais paviršiais“)
  Valdas Kukulas. Kelionė į prozą ir atgal (V. Jasukaitytės „Subačiaus gatvė. Getas“)
  Elena Baliutytė. Semiotika estezės talkoje (K. Nastopkos „Reikšmių poetika“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Valentinas Sventickas. Sukaktis be sukaktuvių (Vytautui Kubiliui – 75)
  Uršulė Gedaitė. Poetinis Druskininkų ruduo–2003