literatūros žurnalas

1995 m. Nr. 12

 • Grigorijus Kanovičius. Siužetas dailiajai raštijai
 • Aldona Puišytė. Tylos psalmės
 • Renata Šerelytė. Pigaus romano palaima. Apysaka.
 • Birutė Baltrušaitytė. Saulėlydžio novelės
 • Lidija Šimkutė. Eilėraščiai
 • Sigita Adomaitienė. Hanaltorei, su meile. Apsakymas
 • Šarūnas Šimulynas. Du apsakymai.
 • Federico García Lorca. Poema apie kanto chondo. Fragmentai. Vertė J. Meškauskas-Meškela
 • Torgny Lindgren. Betsabėja. Vertė Z.Mažetkaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Kartos ir tarpkartės. Pokalbyje dalyvavo A. Balbierius, A. Baltakis, L. Jakimavičius, B. Januševičius, V. Kukulas, A. Marčėnas, J. Mikelinskas, D. Mušinskas, S. Parulskis, K. Platelis, A. Šlepikas, S. Geda, M. Martinaitis
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Ai, ai, Kristijonai! Su rašytoju Saulium Šalteniu kalbasi poetas Sigitas Geda
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Antanas Gustaitis. Akimirkos su žemiškuoju Baliu Sruoga žemoje „Jūsų Dievo pirštas – Liobytė“. Aldonos Liobytės laiškai Bronei Buivydaitei
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. José Ortega Y Gasset. Meno dehumanizavimas (Pradžia). Vertė R. Samuolytė
 • RECENZIJOS. Valdas Kukulas. Viešo gyvenimo dienoraštis (Just. Marcinkevičiaus „Tekančios upės vienybė“)
  Giedrė Aleksandravičiūtė. Žvelgiant į žmogų (R. Granausko „Vakaras, paskui rytas“)
  Vilma Kunickytė. „…ginti žmogiškumo likučius…“ (B. Radzevičiaus „Žolė po šerkšnu“)
  Ilona Čiužauskaitė. Ištikimas tradicijai (V. Dautarto „Jazminas tėvo sode“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Vladas Šimkus. „Žmogaus kompiuteris keičiasi lėtai“
  Rimvydas Stankevičius. Poetinis Druskininkų ruduo