literatūros žurnalas

1995 m. Nr. 12

 

 • Grigorijus Kanovičius. Siužetas dailiajai raštijai
 • Aldona Puišytė. Tylos psalmės
 • Renata Šerelytė. Pigaus romano palaima. Apysaka.
 • Birutė Baltrušaitytė. Saulėlydžio novelės
 • Lidija Šimkutė. Eilėraščiai
 • Sigita Adomaitienė. Hanaltorei, su meile. Apsakymas
 • Šarūnas Šimulynas. Du apsakymai.
 • Federico Garcia Lorca. Poema apie kanto chondo. Fragmentai. Vertė J. Meškauskas-Meškela
 • Torgny Lindgren. Betsabėja. Vertė Z.Mažetkaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Kartos ir tarpkartės. Pokalbyje dalyvavo A.Balbierius, A.Baltakis, L.Jakimavičius, B.Januševičius, V.Kukulas, A.Marčėnas, J.Mikelinskas, D.Mušinskas, S.Parulskis, K.Platelis, A.Šlepikas, S.Geda, M.Martinaitis
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Ai, ai, Kristijonai! Su rašytoju Saulium Šalteniu kalbasi poetas Sigitas Geda
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Antanas Gustaitis. Akimirkos su žemiškuoju Baliu Sruoga žemoje „Jūsų Dievo pirštas – Liobytė“. Aldonos Liobytės laiškai Bronei Buivydaitei
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Jose Ortega Y Gasset. Meno dehumanizavimas (Pradžia). Vertė R.Samuolytė
 • RECENZIJOS. Valdas Kukulas. Viešo gyvenimo dienoraštis (Just.Marcinkevičiaus „Tekančios upės vienybė“)
  Giedrė Aleksandravičiūtė. Žvelgiant į žmogų (R.Granausko „Vakaras, paskui rytas“)
  Vilma Kunickytė. „…ginti žmogiškumo likučius…“ (B.Radzevičiaus „Žolė po šerkšnu“)
  Ilona Čiužauskaitė. Ištikimas tradicijai (V.Dautarto „Jazminas tėvo sode“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Vladas Šimkus. „Žmogaus kompiuteris keičiasi lėtai“
  Rimvydas Stankevičius. Poetinis Druskininkų ruduo