literatūros žurnalas

Rimvydas Stankevičius. Poetinis Druskininkų ruduo

1995 m. Nr. 12

Kitados Mikalojus Konstantinas Čiurlionis laiške broliui Povilui rašė: „…Lėksime lankyti vidurinės Amerikos, Meksikos, neįžengiamų Amazonės miškų. Misisipės krantų, po to – Australija, Ceilonas, Rytų Indija, Afrika, Egiptas, piramidės, sfinksai, palmės, kupranugariai, daktiliai, krokodilai, na o tada – Pariečė, Ratnyčia, Ratnyčėlė, Liamoriukas (Čiurlionių šeimos šunelis), ir vėl visi drauge.“

Šiemet, Čiurlionio metais, ši frazė pasiekė jautrias poetų ausis. Vėl Poetinis Druskininkų ruduo, vėl visi drauge – kas iš Australijos (A.Vesčiūnaitė), kas Iš Amerikos (K.Keblys, V.Bogutaitė, L.Sruoginytė), kas iš Lenkijos (M.NiemoJewskis ir M.Wieczorekas), kas iš tolimosios Latvijos (L.Briedis, M.Briedis, E.Raupas, L.Zolnerovičius), o kas net iš paties gūdžiojo girių bei pelkių krašto – Lietuvos…

Vos tik poetas šeimininkas, globėjas, rengėjas ir šiaip geras žmogus K.Platelis spėjo atidaryti renginį (t.y. kavinės „Aidas“ duris), kūrėjai tuoj puolė į vidų, atkuto ir kad ims diskutuoti apie metų knygas bei literatūros procesą… O kaipgi – buvo ir įvairiasvorių, įvairiaspalvių nuomonių, ir karštų ginčų, ir piktų replikų, ir padrikų, nieko nereiškiančių garsų bei žodžių. Tačiau išvada padaryta vienbalsiai – literatūros procesas tebevyksta. Na o iš metų knygų kaip sunkioji artilerija išskirtos S.Parulskio „Mirusiųjų“, K.Platelio „Prakalbos upei“ bei A. Marčėno „Metai be žiogo“.

Toliau – poezija. Vakaras „Žodžiai iš Lietuvos ir pasaulio“ priklausė svečiams. Eilėraščiai buvo skaitomi anglų, rusų, latvių, rumunų kalbomis. Vieni klausytojai apsimetė, kad viską kuo puikiausiai supranta, kiti tiesiog žavėjosi žodžio muzika, treti lengviau atsikvėpė, kai skaityti ėmė Lietuvai atstovavę N.Abrutytė ir S.Jonauskas.

Naktinių poezijos skaitymų „Jaunųjų poezija“ niekas nė nebandė klausytis (turbūt viskas buvo žinoma iš anksto). Salė (kavinė) kiek pritilo, kai į sceną ėmė veržtis ir taip ilgai klausytojų vietose ištvėrę „Jaunieji“ A.Marčėnas, L.Jakimavičius ir kt.

Jau pirmąją renginio dieną K.Keblys pareiškė, kad visa, kas gyva lietuvių literatūroje, vyksta „čia ir dabar“ (t.y. Poetiniame Druskininkų rudenyje). Kitą dieną vykusi lietuvių PEN centro spaudos konferencija vadinosi „Knygų leidyba šiandien“. Dalyviai nutarė kreiptis į Lietuvos vyriausybę deklaracija apie dabartinę knygų leidybos būklę. Gal kartais žodis taps kūnu?

Po „Įžąngos“ grupės akcijos, kurios nenorėčiau priskirti nei prie poezijos, nei prie pokalbių apie ją, buvo pristatomos metų knygos. Dalyvavo autoriai bei leidėjai (Rašytojų sąjungos leidykla, „Vaga“, „Skomantas“).

Na ir pagaliau pati Druskininkų rudens kulminacija – laurai. Garbingiausios Lietuvoje Jotvingių premijos laureatu tapo Sigitas Parulskis. Tas pats Parulskis su Ramūnu Gerbutavičiumi ir Artūru Valioniu nuskynė ir anoniminio eilėraščio konkurso premijas (visi įvertinti antrąja). Eilėraščio, skirto M.K.Čiurlioniui, konkurso nugalėtojais tapo Vytautas P.Bložė (I vieta), Kornelijus Platelis (II vieta), trečiąja vieta pasidalijo Julija Jekentaitė, Irena Bitinaitė ir šių eilučių autorius.

Aidas Marčėnas: „Beprotiškai dūzgė jazminas“

2020 m. Nr. 8–9 / Poetą Aidą Marčėną kalbina Rimvydas Stankevičius / Nuo tada, kai užburtas giedančio jazmino krūmo nubudau, kad ataidėčiau, mane menkai tejaudina socialinis rašytojo, apskritai socialinis gyvenimas, karjera…

Rimvydas Stankevičius. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 11 / Taip ir neįstengusi atskirti
Sukniubusio tavo
Kūno kontūrų nuo
Tamsos…

Viktorija Daujotytė. Paaiškinimas atidedamas

2017 m. Nr. 5–6 / Rimvydas Stankevičius. Šermuonėlių mantija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017. – 104 p. / Puikus Deimantės Rybakovienės viršelis.

Rimvydas Stankevičius. „Poezijos pavasaris“: kaip radom, taip paliksim!

2017 m. Nr. 5–6 / Apie šimtmečiais puoselėtas, iš kartos į kartą perduodamas tiesas, sakralines ir kultūrines vertybes, papročius ir tradicijas mūsų tėvai, jų tėvų tėvai ir seneliai sakydavo: „Kaip radom, taip ir paliksim.“

Lina Buividavičiūtė. Ne apie laumes – apie save ir pūgą

2017 m. Nr. 2 / Aivaras Veiknys. Laumių vaikas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. – 79 p.

Rimvydas Stankevičius. Norvegų žvejai. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 7 / Herojus. Kiek save atmenu – Visad svajojau būti išgelbėtas. Mėgau knygas, kuriose budi jėgos, Įgaliotos ištraukti mane Iš bet kurio siužeto gerklės, Mėgau, kai rašė: „Mums įžengus, siaubūnas Jau buvo nukautas“…

Lina Buividavičiūtė. „Pūgos duris“ atvėrus

2016 m. Nr. 4 / Rimvydas Stankevičius. Pūgos durys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – 60 p.

Rimvydas Stankevičius. Kritika, neatlaikanti kritikos

2016 m. Nr. 3 / Buvo laikas – skundėmės, kad literatūros kritika Lietuvoje – dar „apdirbta ideologiškai“, dar iš „anų“ laikų… Buvo laikas – skundėmės, kad kritikos kritikai jau neberašo, nes kultūros leidiniai neturi lėšų recenzijoms užsakyti…

Viktorija Daujotytė. Laiku ištarti kertinį skiemenį

2015 m. Nr. 12 / Rimvydas Stankevičius. Kertinis skiemuo: eilėraščiai. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015. – 125 p.

Dovilė Kuzminskaitė. Tradicijos šauksmas

2015 m. Nr. 7 / Rimvydas Stankevičius. Kertinis skiemuo. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015. – 125 p.

Penkiasdešimt Poezijos pavasarių

2014 m. Nr. 7 / Pasisako Algimantas Mikuta, Aldona Elena Puišytė, Henrikas Algis Čigriejus, Aidas Marčėnas, Donaldas Kajokas, Kornelijus Platelis, Gintaras Patackas, Jonas Juškaitis, Gintaras Grajauskas, Rimvydas Stankevičius, Tautvyda Marcinkevičiūtė

Dovilė Kuzminskaitė. Poezija eilutėse ir tarp eilučių

2012 m. Nr. 8–9 / Rimvydas Stankevičius. Ryšys su vadaviete. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 104 p.