literatūros žurnalas

1993 m. Nr. 12

 • Vytautas Martinkus. Sakalo naktis Lietuvoje, arba Tebūnie miela valanda, kurios nelaukei
 • Judita Vaičiūnaitė. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Vilko dantų karoliai. Ketvirtosios knygos fragmentai (Pradžia)
 • Vladas Braziūnas. Eilėraščiai
 • Stepas Zobarskas. Novelės
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Atverti savo duris ir eiti patiems. Su poetu Marcelijumi Martinaičiu kalbasi literatūrologas Ričardas Pakalniškis
 • POŽIŪRIAI. Dekalogas ir poezija. Netikrieji kentaurai. Poetas Sigitas Geda atsako į Liudviko Jakimavičiaus klausimus
 • ŽODŽIO MENAS. Mary McCarthy. Romanas, pasakojimas, nuotykių romanas. Vertė S. Balaišienė
 • IŠ PRAEITIES. Darius Antanavičius. Neprilygstamas memuaristas
  Albrechto Stanislovo Radvilos atsiminimai (1632–1656) (Pradžia)
 • TREMTIES ARCHYVAS. Algirdas Čarneckis. Kapsie bar
 • RECENZIJOS. Valdas Kukulas. Kaip rašomos naujos knygos (Just. Marcinkevičiaus „Prie rugių ir prie ugnies“)
  Viktorija Daujotytė. Knyga kaip kelias… (R. Mikšytės „Antanas Baranauskas“)
  Indrė Žekevičiūtė. Pagrindinis takas (V. Ku­biliaus „Antanas Vaičiulaitis“)
  Solveiga Daugirdaitė. Klausimai kelio pradžiai („Gairės“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Atsisveikinome su Antanu Ramonu
 • Sigitas Parulskis. Mąstantys žmonės – gražu
 • Jonas Linkevičius. Noras – rašyti tik jaunimui
 • S. Eimutis. Poetinis Druskininkų ruduo