literatūros žurnalas

1991 m. Nr. 1

 • Juozas Aputis. Metai – smėlio laikrodyje
 • Alvydas Šlepikas. Eilėraščiai
 • Antanas Ramonas. Balti praėjusios vasaros debesys. Apysaka
 • Iš jaunųjų poezijos: Vytauto Sabaliausko, Valdo Gedgaudo, Armino Šlapoko eilėraščiai
 • Giedra Radvilavičiūtė. Apsakymas, kuris praeina
 • Paulius Drevinis. Eilėraščiai
 • Lao Dze. Dao De Dzing. Vertė Zita Mažeikaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Irena Kostkevičiūtė. Pasipriešinimo fenomenas Putino lyrikoje
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Vaclovas Aliulis. Vieno žąsiaganio istorija
 • TREMTIES ARCHYVAS. Antanas Čarneckis. Kapsie bar
 • PALEI BALTIJĄ. Jaak Rähesoo. Vidinė ir išorinė kritika
 • RECENZIJOS. Kęstutis Nastopka. Žodžio vakarienė (K. Bradūno „Prie vieno stalo“ ir „Įaugom Nemuno upyne“)
  Sigitas Geda. Dainos, širdgėlos pilnos (H. Nagio „Grįžulas“)
  Dalia Satkauskytė. Su laisvės ženklu („Poezijos pavasaris’90“)
  Vytautas Vanagas. B. Sruogos kritikos rinktinė (B. Sruogos „Verpetai ir užuovėjos“)
  Algimantas Baltakis. Leksikos archeologinis skerspjūvis (A. Sabaliausko „Lietuvių kalbos leksika“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Kornelijus Platelis. Prievarta ir laisvė
 • Janina Riškutė. Poetinis Druskininkų ruduo’90