literatūros žurnalas

1993 m. Nr. 5

 • Alfonsas Bukontas. Asimetrinė abėcėlė
 • Jonas Juškaitis. Šiaudo drabužiai. Rubajatai
 • Juozas Kralikauskas. Urviniai. Apysaka (Pradžia)
 • Algimantas Mikuta. Eilėraščiai
 • Jurgis Kunčinas. Novelės
 • Vytautas Skripka. Eilėraščiai
 • Aidas Marčėnas. Iš naktiraščio
 • Jurgis Baltrušaitis. Eilėraščiai. Vertė L. Broga
 • Akutagava.. Dvi novelės. Vertė V. Rudokas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Rašytojas ir konjunktūra. Pokalbyje dalyvauja Juozas Aputis, Petras Dirgėla, Sigitas Geda, Liudvikas Jakimavičius, Vytautas Kubilius, Rimantas Skeivys.
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Talismanai ir tabu daiktų mugėje. Su Vytautu Martinkum kalbasi Ramūnas Klimas
 • IŠ PALIKIMO. Jurgis Lebedys. Meninės lietuvių prozos evoliucija (18221918)
 • ESĖ. Stefan Zweig. Saugus pasaulis. Vertė N. Matiukaitė
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais (Tęsinys)
 • RECENZIJOS, ANOTACIJOS. Sigitas Geda. Ir taip, ir ne visai (A. Jasmanto „Poezija“)
  Sigitas Parulskis. Atminties kilpa (J. Kunčino „Glisono kilpa“)
  Marcelijus Maltinaitis. Sigitas iš Ožkinių (S. Birgelio „Tarp krantų“)
  Vytautas Girdzijauskas. Užmiršta dabartis (M. Martinaičio „Papirusai iš mirusiųjų kapų“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Petras Dirgėla. Čion gimė ir gyveno Vydūnas