literatūros žurnalas
 • ARVYDAS JUOZAITIS. Tėvas Stanislovas – kelias atgalios
 • ALGIMANTAS MIKUTA. Eilėraščiai
 • KOSTAS OSTRAUSKAS. Paskutinis kvartetas ir dr. Kripštukas. Pjesė
 • VLADAS BRAZIŪNAS. Eilėraščiai
 • HERKUS KUNČIUS. Pijoko chrestomatija
 • TOMAS ARŪNAS RUDOKAS. Eilėraščiai
 • WALTER ABISH. Šveicarijos samprata. Apsakymas. Vertė L. Jonušys
 • GOTTHOLD EPHRAIM LESSING. Natanas išmintingasis. Vertė A. A. Jonynas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. ELENA BUKELIENĖ. Icchoko Mero kūrybos pasaulis
 • SVARSTYMAI. MARIJUS ŠIDLAUSKAS. Įdomumo dėlei
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Apie moteris ir moterų literatūrą. Rašytoją Ugnę BARAUSKAITĘ kalbina literatūrologė Vitalija PILIPAUSKAITĖ
 • ŽVILGSNIS. JŪRATĖ BARANOVA. Sigito Parulskio pasakotojų pėdsakais
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. UMBERTO ECO. Apie kai kurias literatūros funkcijas. Vertė L. Rybelis
 • AKIRATIS. Lietuvių dramaturgija Neapolio teatre. Literatūrologė Aušra MARTIŠIŪTĖ
  kalbina dramaturgus Laurą Sintiją ČERNIAUSKAITĘ ir Marių IVAŠKEVIČIŲ
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. JONAS ŠLEKYS. Salomėjos Nėries bendraklasio atsiminimai
  VINCAS LAURYNAITIS. Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazija (1919. IX. 1–1922. XI. 1)
 • RECENZIJOS, ANOTACIJOS. KAROLIS BAUBLYS. Į sielą įsėlinęs ūkesys (D. Kajoko „Karvedys pavargo nugalėti“)
  RIMANTAS KMITA. Nejaukiai apie atvirą poeziją (A. Baltakio „Žvirblių žiemavietė“)
  PETRAS BRAŽĖNAS. Monografija apie vyriausią rašytoją (L. Peleckio-Kaktavičiaus „Kazimieras Barėnas“)
  KRISTINA MAČIULYTĖ. Saliamonas Maimonas – racionalus filosofas ir prieštaringa asmenybė (S. Maimono „Gyvenimo istorija“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. GINTARAS BERESNEVIČIUS. Totalinis už(si)miršimas, arba, Džulijanai,ar kaip tu ten…S. JONAUSKAS. Rašiusi savo gyvenimu
  A. VALIONIS. Vertimai, kurių nesulaukia latviai
  L. STEPANAUSKAS. „Modernus antikvariatas“ – paradoksas?
  A. Von Humboldtas? Turėtume žinoti (Parengė Z. Mažeikaitė)