literatūros žurnalas

2005 m. Nr. 8–9

 • Arvydas Juozaitis. Tėvas Stanislovas – kelias atgalios
 • Algimantas Mikuta. Eilėraščiai
 • Kostas Ostrauskas. Paskutinis kvartetas ir dr. Kripštukas. Pjesė
 • Vladas Braziūnas. Eilėraščiai
 • Herkus Kunčius. Pijoko chrestomatija
 • Tomas Arūnas Rudokas. Eilėraščiai
 • Walter Abish. Šveicarijos samprata. Apsakymas. Vertė L. Jonušys
 • Gotthold Ephraim Lessing. Natanas išmintingasis. Vertė A. A. Jonynas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Elena Bukelienė. Icchoko Mero kūrybos pasaulis
 • SVARSTYMAI. Marijus Šidlauskas. Įdomumo dėlei
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Apie moteris ir moterų literatūrą. Rašytoją Ugnę Barauskaitę kalbina literatūrologė Vitalija Pilipauskaitė
 • ŽVILGSNIS. Jūratė Baranova. Sigito Parulskio pasakotojų pėdsakais
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Umberto Eco. Apie kai kurias literatūros funkcijas. Vertė L. Rybelis
 • AKIRATIS. Lietuvių dramaturgija Neapolio teatre. Literatūrologė Aušra Martišiūtė kalbina dramaturgus Laurą Sintiją Černiauskaitę ir Marių Ivaškevičių
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Jonas Šlekys. Salomėjos Nėries bendraklasio atsiminimai
  Vincas Laurynaitis. Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazija (1919. IX. 1–1922. XI. 1)
 • RECENZIJOS. Karolis Baublys. Į sielą įsėlinęs ūkesys (D. Kajoko „Karvedys pavargo nugalėti“)
  Rimantas Kmita. Nejaukiai apie atvirą poeziją (A. Baltakio „Žvirblių žiemavietė“)
  Petras Bražėnas. Monografija apie vyriausią rašytoją (L. Peleckio-Kaktavičiaus „Kazimieras Barėnas“)
  Kristina Mačiulytė. Saliamonas Maimonas – racionalus filosofas ir prieštaringa asmenybė (S. Maimono „Gyvenimo istorija“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Totalinis už(si)miršimas, arba, Džulijanai, ar kaip tu ten…
  S. Jonauskas. Rašiusi savo gyvenimu
  A. Valionis. Vertimai, kurių nesulaukia latviai
  L. Stepanauskas. „Modernus antikvariatas“ – paradoksas?
  A. Von Humboldtas? Turėtume žinoti (Parengė Z. Mažeikaitė)