literatūros žurnalas

1999 m. Nr. 89

 

 • Viktorija Daujotytė. Vasaros skaitymai Vaižganto paunksnėje
 • Vytautas Skripka. Eilėraščiai
 • Herkus Kunčius. Sparnų vaško urna. Romanas
 • Alis Balbierius. Eilėraščiai
 • Adolfas Strakšys. Paskutinis Latakienės žodis. Apsakymas
 • Erika Drungytė. Eilėraščiai
 • Slavko Grum. Apsakymai. Vertė L. Masytė
 • Johann Wolfgang von Goethe. Faustas. Fragmentas. Vertė A. A. Jonynas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vygantas Šiukščius. Ar skaitysime Tarulį?
  Solveiga Daugirdaitė. Tarybinė moteris ir Jos neparašytas romanas
 • AKCENTAI. Juozas Aputis. Anapus baimės haliucinacijų (J. Jankaus „Paklydę paukščiai. Anapus rytojaus“)
 • JUOZUI TUMUI-VAIŽGANTUI – 130. Gintaras Bleizgys. Vaižganto kūryba psichoanalitiniu požiūriu
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Poezija turi būti graži, o proza – įdomi. Į Gintaro Bleizgio klausimus atsako Rimvydas Stankevičius
 • SVARSTYMAI. Domas Kaunas. Bibliofilija kaip kūryba
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Marcel Proust. Apie skaitymą. Verte G. Baužytė-Čepinskienė
 • RECENZIJOS, ANOTACIJOS. Judita Vaičiūnaitė. Su pagriovio gėlyte dantyse (A. Mikutos „Juodasis pėstininkas”).
  Deimantė Kažukauskaitė. Gyvybės klausimai mirčiai (S. Šimulyno „Tėvonija”)
  Dalia Striogaitė. Neoromantizmo estetinių idėjų pasaulyje (A. Jurgutienės „Naujasis romantizmas – įš pasiilgimo“)
  Kęstutis Rastenis. Moderniosios literatūros teorijos žinynas lietuviškai (J. Hawthomo „Moderniosios literatūros teorijos žinynas”)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Mindaugas Kvietkauskas. Šiemetinė „Santara-Šviesa“: kaip iš tikrųjų buvo?