literatūros žurnalas

1999 m. Nr. 8-9

 

 

 • VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Vasaros skaitymai Vaižganto paunksnėje
 • VYTAUTAS SKRIPKA. Eilėraščiai
 • HERKUS KUNČIUS. Sparnų vaško urna. Romanas AUS BALBIERIUS. Eilėraščiai
 • ADOLFAS STRAKŠYS. Paskutinis Latakienės žodis. Apsakymas
 • ERIKA DRUNGYTĖ. Eilėraščiai
 • SLAVKO GRUM. Apsakymai. Vertė L. Masytė
 • JOHANN WOLFGANG GOETHE. Faustas. Fragmentas. Vertė A. A. Jonynas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vygantas Šiukščius. Ar skaitysime Tarulį?
  Solveiga Daugirdaitė. Tarybinė moteris ir Jos neparašytas romanas
 • AKCENTAI.Juozas Aputis. Anapus baimės haliucinacijų (J. Jankaus „Paklydę paukščiai. Anapus rytojaus“)
 • JUOZUI TUMUI-VAIŽGANTUI – 130. Gintaras Bleizgys. Vaižganto kūryba psichoanalitiniu požiūriu
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Poezija turi būti graži, o proza – įdomi. Į Gintaro BLEIZGIO klausimus atsako Rimvydas STANKEVIČIUS
 • SVARSTYMAI. Domas Kaunas. Bibliofilija kaip kūryba
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Marcel Proust. Apie skaitymą. Verte G. Baužytė-Čepinskienė
 • RECENZIJOS, ANOTACIJOS. Judita Vaičiūnaitė. Su pagriovio gėlyte dantyse (A. Mikutos „Juodasis pėstininkas”).
  Deimantė Kažukauskaitė. Gyvybės klausimai mirčiai (S. Šimulyno „Tėvonija”)
  Dalia Striogaitė. Neoromantizmo estetinių idėjų pasaulyje (A. Jurgutienės „Naujasis romantizmas – įš pasiilgimo“)
  Kęstutis Rastenis. Moderniosios literatūros teorijos žinynas lietuviškai (J. Hawthomo „Moderniosios literatūros teorijos žinynas”)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Mindaugas Kvietkauskas. Šiemetinė „Santara-Šviesa“: kaip iš tikrųjų buvo?