literatūros žurnalas

1994 m. Nr. 8–9

 • Aldona Vaitiekūnienė. „Pagerbkime rašytoją jo paties raštais“
 • Alis Balbierius. Eilėraščiai
 • Juozas Aputis. Plėnys. Fragmentai iš romano (Pabaiga)
 • Tautvyda Marcinkevičiūtė. Eilėraščiai
 • Albert Camus. Apsėstieji (Tęsinys). Vertė B. Gedgaudaitė
 • JUOZUI TUMUI-VAIŽGANTUI – 125. Kostas Ostrauskas. Vaižgantas
  Nijolė Lietuvninkaitė. Amžininkų dedikacijos Vaižgantui
 • MARIUI KATILIŠKIUI – 80. Marius Katiliškis. Apie tėviškę, kūrybini darbą ir gyvenimą svetur
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Senoji Lietuvos poezija. Pokalbyje dalyvavo Eugenija Ulčinaitė, Dalia Staškevičienė, Regina Koženiauskienė, Ingė Lukšaitė, Viktorija Daujotytė, Eglė Patiejūnienė, Juozas Girdzijauskas, Leonas Gineitis, Donatas Sauka, Darius Kuolys
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Carl Gustav Jung. „Ulisas“. Vertė O. Rėgalaitė
 • RECENZIJOS. Sigitas Geda. Kas būtume be Salomėjos Nėries? (S. Nėries „Prie didelio kelio“)
  Aidas
  Marčėnas. Poezija yra neįmanoma (D. Kajoko „Drabužėliais baltais“)
  Janina Riškutė. Šviesioje poezijos saloje (E. Matuzevičiaus „Sugrįžimų tyla“)
  Sigitas Parulskis. Schindlerio sąrašas („Poezijos pavasaris-94“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Vladas Šimkus. Santara-šviesa-94