literatūros žurnalas

2014 m. Nr. 3

 

 • Jaroslavas Melnikas. Alternatyvioji Lietuva, arba Apie propagandos naudą
 • Robertas Keturakis. Eilėraščiai
 • Valdas Papievis. Jūra, arba Savižudybės prevencija
 • Mykolas Karčiauskas. Iš „Geomitologinio žemėlapio“. Eilėraščiai
 • Romualdas Granauskas. Žodžio paglostymas
 • Linor Goralik. Eilėraščiai. Vertė Benediktas Januševičius
 • Max Frisch. Arlekinas. Vertė Giedrė Sodeikienė
 • SVARSTYMAI. Vytautas Martinkus. Bičiulystė su e-literatūra, arba Konkrytai dislektikams
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Literatūra kaip teorija ir kaip gyvenimas. Literatūros tyrinėtoją Violetą Kelertienę kalbina Aušra Jurgutienė
 • „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Kristina Sabaliauskaitė, Rolandas Rastauskas, Ilzė Butkutė, Ramūnas Kasparavičius
 • NETOLIMŲ DIENŲ PĖDSAKAIS. Astrida Petraitytė. Čečėniškos impresijos (Pirmojo nepriklausomos Gruzijos prezidento post mortem istorija)
 • AKIRATIS. Menininkas, jo esybė ir pasaulio suvokimas. Gundegos Repšės pokalbis su poetu Janiu Ruokpelniu. Vertė Arvydas Valionis
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Balys Sruoga. Laiškai iš Štuthofo (Tęsinys)
 • RECENZIJOS, ANOTACIJOS. Viktorija Daujotytė. Viešas vienumos žmogus – kritinis subjektas (V. Sventicko „Guriniai“)
  Giedrius Genys. Poezijos namo statybos (D. Kuzminskaitės „Namas su paukščio ženklu“)
  Vaiva Merkevičiūtė. Trupantis, trupantis, trupantis (V. Varaniaus „Tobula blyški mėnesiena“)
  Kęstutis Nastopka. Estezės medžioklėje (V. Martinkaus „Estezė ir vertinimai“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Regimantas Tamošaitis. Kaip išsiugdyti vartotojišką asmenybę?
  Amžinybėn iškeliavo T. Rullis
  Atodangos: nuo „Kryčio šoko“ iki „Rampos“
  Lietuviškieji kultūros įvykiai Minske