literatūros žurnalas

1993 m. Nr. 4

 • Birutė Baltrušaitytė. Būk su mumis
 • Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. Eilėraščiai
 • Petras Dirgėla. Litorina, Litorina! Romanas (Pabaiga)
 • Vytautas Naktigonis. Eilėraščiai
 • Jonas Jackevičius. Vienatvė. Apsakymas
 • Alis Balbierius. Eilėraščiai
 • NOBELIO PREMIJOS LAUREATAI. Elias Canetti. Visgirda (Pabaiga) J. Vertė J. Kunčinas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Albertas Zalatorius. Metafiziškasis Krėvė
 • AKCENTAI. Liudvikas Gadeikis. Blogis yra konkretus („Rašytojas ir cenzūra“)
 • Vidmantas Valiušaitis. „Pirklių varinėtojas iš Viešpaties šventyklos“ (V. Natkevičiaus „Jonas Grinius: žydrojo romantizmo besiilgint“)
 • ESĖ. Klaudijus Maniokas. Filosofinė žaidimo samprata
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Ralph Waldo Emerson. Poetas. Vertė A. Ramonas
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI LAIŠKAI. Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais (Tęsinys)
 • RECENZIJOS. Valdas Kukulas. Lopšinė, dainuojama kaip sutartinė (Just. Marcinkevičiaus „Lop­šinė gimtinei ir motinai“)
  Margarita Dautartienė. Meilė ir mirtis (J. Ivanauskaitės „Pragaro sodai“)
  Eugenija Ulčinaitė. Tragiškojo konflikto grožis ir prasmė (J. Dumčiaus „Sofoklis“)
  Vaientinas Sventickas Privatizuoti namai (V. Kukulo „Eilėraščio namai“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Leonas Stepanauskas. Vydūnas Detmolde
  Valentinas Sventickas. Mylėjęs dirbantį žmogų