literatūros žurnalas

1994 m. Nr. 5

 • Eugenijus Ališanka. Prolegomenai
 • Vytautas Rudokas. Ėjimas per gyvenimą.
 • Ema Mikulėnaitė. Kaltieji. Kaukių balius
 • Nijolė Miliauskaitė. Eilėraščiai
 • Rimantas Černiauskas. Novelės
 • Poezijos pavasario svečiai. Alejandro Duque Amusco, Nicole Laurent-Catrice. Eilėraščiai. Vertė B. Ciplijauskaitė
 • Joe Orton. Ką liokajus matė (Pabaiga). Vertė K. Vaitkutė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Donatas Sauka. Pajacas ar literatūros riteris? (Pabaiga)
 • AKCENTAI. Onė Baliukonytė. Iš kur imas Šviesa?
  Sigitas Geda. Paskutinieji „pamokymai“ Aidui (A. Marčėno „Dulkės“)
 • ESĖ. Zita Čepė. Vienatvės debesis
 • IŠ PRAEITIES. Reda Griškaitė. Druskininkų „Ondyna“. Kūrėjai ir skaitytojai
  Bronys Raila. Prieš šešis dešimtmečius…
 • TREMTIES ARCHYVAS. Stasys Jameikis. Ešelonas rieda į nežinią (Pabaiga)
 • RECENZIJOS. Jūratė Sprindytė. Moterys kaip laukinės antys (J. Skablauskaitės „Liūnsargių moteris“)
  Raimondas Jonutis. Šiurkštus kasdienybės aktas (R. Daugirdo „Aktas“)
  Judita Vaičiūnaitė. Sniego apneštais sparnais (L. Matuzevičiaus „Tu toli“)
  Ričardas Pakal­niškis. „Aš ieškau žodžiams kito ritmo“ (A. Cibulskio „Išeisiu nebaigęs dainos“)
  Adelė Seselskytė. Atgimusios Jono Basanavičiaus pasakos (J. Basanavičiaus „Lietuviškos pasakos įvairios“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Vladas Braziūnas. Bebalsio kalba su… savim