literatūros žurnalas

1994 m. Nr. 1

 • Sigitas Parulskis. Tylos teritorija
 • Jonas Juškaitis. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Vilko dantų karoliai. Ketvirtosios knygos fragmentai (Pabaiga)
 • Alvydas Šlepikas. Eilėraščiai
 • Renata Šerelytė. Novelės
 • Irena Bitinaitė, Rita Mažeikaitė. Eilėraščiai
 • Flannery O’Connor. Gerą žmogų rasti sunku. Apsakymas. Vertė K. Vaitkutė
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Ši diena ir rytojaus vizija. Pokalbyje dalyvavo J. Aputis, L. Gadeikis, S. Geda, L. Jakimavičius, V. Kubilius, S. Kuzma, A. Martinaitis, M. Martinaitis, P. Repšys, A. Šaltenis, A. Šnaras, R. Vaitiekūnas, V. Narbutas, V. Bartulis
 • AKIRATIS. Andrius Konickis. Ką matė O. Milašius 1914 m. gruodžio 14-ąją?
 • IŠ PRAEITIES. Albrechto Stanislovo Radvilos atsiminimai (1632–1656) (Pabaiga)
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Laimonas Noreika. Mano dienos su Beatriče
 • RECENZIJOS. Solveiga Daugirdaitė. Nuotykiai su Tūla (J. Kunčino „Tūla“)
  Ilona Čiužauskaitė. „Lyg žalia bruknelė nuo speigų apšarmojusi“ („Žalia bruknelė Daukantui“)
  Valdas Kukulas. Esmių ir prasmių teritorijos („Dešimt švedų poetų“)
 • TĖVYNES VARPAI. Elena Skaudvilaitė. Jie budėjo ir budino