literatūros žurnalas

1996 m. Nr. 10

 • Jurgis Kunčinas. Ar dar bylo knygelės
 • Valdemaras Kukulas. Eilėraščiai
 • Juozas Marcinkevičius. Užpustyta tėvynė. Scenos vaizdai ir monologai
 • Tautvyda Marcinkevičiūtė. Eilėraščiai
 • Henrikas Algis Čigriejus. Nedideli po dideliu dangum. Dvi novelės
 • Zbignew Herbert. Eilėraščiai. Vertė L. Švedas
 • Valdas Petrauskas. Žmogus, kuriam viskas rūpi (Pokalbis su A. Šileika)
  Antanas Šileika. Pietūs pasaulio pabaigoje. Vertė V. Petrauskas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Viktorija Daujotytė. Galima ir negalima literatūros istorija
  Elena Baliutytė. Kintantis kritikos statusas
 • AKCENTAI. Albertas Zalatorius. Smėlynų gaisruose, prigludus prie balto Viešpaties drabužio (J. Apučio „Smėlynuose negalima sustoti“)
 • AKIRATIS. Thomas Munro. Rytų estetika. Vertė L. Poškaitė
 • TREMTIES ARCHYVAS. Dalia Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros (Pradžia)
 • RECENZIJOS. Daina Parulskienė. Nuo tilto – į sugrįžusią upę (H. A. Čigriejaus „Sugrįžusi upė“)
  Giedrė Aleksandravičiūtė. Besileidžiančios saulės spinduliuose (B. Radzevičiaus „Vakaro saulė“)
  Danutė Petkevičiūtė. Paminklas lietu­viškų kalendorių leidėjui (L. Ivinskio „Raštai“)
  Violeta Černiauskaitė. Po spaudos atgavimo (G. Raguotienės „Spaudą atgavus“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Vytautas P. Bložė. In memoriam Henrikui Nagiui