literatūros žurnalas

2004 m. Nr. 8–9

 • Viktorija Daujotytė. Perpetuum mobile
 • Joana Danutė Žilaitytė. Eilėraščiai
 • Rimantas Šavelis. Geriu žalią tylą (Atsiminimai apie Paulių Širvį)
 • Gytis Norvilas. Eilėraščiai
 • Renata Šerelytė. Raudono šilko kilpa. Apsakymas
 • Enrika Striogaitė. Eilėraščiai
 • Jack Kerouc. Dharmos valkatos. Vertė S. Repečka
 • Menna Elfyn. Eilėraščiai. Vertė S. Paliulytė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Jūratė Sprindytė. Lošti iš romano
 • SVARSTYMAI. Poezija: tarp magijos ir kasdienybės. Regimantas Tamošaitis, Mats Traat, Michael Jennings, Audinga Peluritytė, Viktorija Šeina, Rimantas Kmita
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Gyvenimo harmonizavimo būdas, arba Kas yra kultūros žmogus. Literatūrologę Eleną Nijolę Bukelienę kalbina rašytoja Birutė Jonuškaitė
 • JONUI AISČIUI – 100. Jono Aisčio laiškai (Pabaiga). Parengė V. Šatkuvienė
 • AKIRATIS. Regimantas Tamošaitis. Stebuklo ilgesys
  Karolina Kunčinaitė. Miniatiūros iš Bharatos (Pradžia)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Emile Michel CioranI. Dvi tiesos. Beckettas. Esė. Vertė L. Rybelis
 • RECENZIJOS. Renata Šerelytė. Erdvė, kurioje nepasislėpsi (G. Radvilavičiūtės „Suplanuotos akimirkos“)
  Petras Bražėnas. Nuo gailesčio iki palaimos (R. Kašausko „Gailestis“)
  Audinga Peluritytė. Raštininkų dialogas (V. Daujotytės „Raštai ir paraštės: Apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą“)
  Arvydas Valionis. Grįžimas j neprarastą laiką (L. Tapino „Prarasto laiko nebūna“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Alis Balbierius Kaip įveikti beraštę dieną?