literatūros žurnalas

2004 m. Nr. 4

 • Vladas Braziūnas. Knyga ir kitos žodžio pasaulio formos
 • Julius Keleras. Eilėraščiai
 • Vytautas Girdzijauskas. Valinčius. Romano fragmentai
 • Alis Balbierius. Eilėraščiai
 • Henrikas Algis Čigriejus. Dailininkas. Mokytojėlis, arba Vis kaip tam Šveikui. Dvi novelės
 • Gražina Cieškaitė. Teofanijos
 • Inger Bratveit. Lūpomis prie užšalusio fiordo. Vertė A. Petrauskaitė
 • Russel Edson. Eilėraščiai. Vertė M. Burokas
 • SVARSTYMAI. Literatūra nusipelnė „gyventi geriau“. 2003-iųjų knygos. Elena Baliutytė, Vytautas Kubilius, Laimantas Jonušys, Viktorija Šeina, Sigitas Parulskis, Renata Šerelytė, Valentinas Sventickas. Parengė Gražina Ramoškaitė-Gedienė
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Pilnas ilgesio. Rašytojų sąjungos premijos laureatą Sigitą Parulskį kalbina Liudvikas Jakimavičius
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Vanda Šatkuvienė. Belaukiant Cinzo
  Eduardo Cinzo laiškai
 • IŠ PRAEITIES. Povilas Šverebas. Keletas štrichų Dionizo Poškos biografijai
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Gottfried Benn. Lyrikos problemos. Vertė G. Genytė
 • RECENZIJOS. Rima Pociūtė. Emigruoti į vieną svetimą vasarą (V. Papievio „Vienos vasaros emigrantai“)
  Viktorija Šeina. „Kaip paprastai gyvenu…” (R. Kmitos „Upės matavimas“)
  Teresė Paulauskytė. Pradžios pradėtinės, baigmės nebaigtinės (V. Braziūno „Lėmeilėmeilėmeilė“, „Būtasis nebaigtinis/imparfait”)
  Renata Šerelytė. Juoko kilpų pakaruokliai (J. Erlicko „Juozapas. Apreiškimai“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Regimantas Tamošaitis, Kultūros stoka ir perteklius