literatūros žurnalas

1998 m. Nr. 6

 • Benediktas Januševičius. Noriu būti mažas
 • Algirdas Verba. Eilėraščiai
 • Herkus Kunčius. Matka pitka. Romanas
 • Stasys Jonauskas. Eilėraščiai
 • Daina Opolskaitė. Dvi novelės
 • Adomas Mickevičius. Mazurka. Žodžiai Švenčiausiajai Panelei. Vertė J. Vaičiūnaitė
 • Federico Garcia Lorca. Eilėraščiai. Vertė J. Mečkauskas-Meškela
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Eugenija Vaitkevičiūtė. Lietuviškasis siurrealizmas
  Vygantas Šiukščius. Pasaulis kaip metafora
 • AKCENTAI. Irena Petrauskienė. Dovana pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakčiai („Knygotyra“)
 • SĄJŪDIS IR RAŠYTOJAI. Vytautas Bubnys. Kelio algai nebus
  Sigitas Geda. Kaip sprogo katilas
  Romas Gudaitis. Tautos giesmei mūs balso reikėjo
 • AKITATIS. Galina Baužytė-Čepinskienė. Julia Kristeva ir jos paslaptys
 • TREMTIES ARCHYVAS. Arvydas Vilkaitis. Giesmė. Pirty
 • RECENZIJOS. Jurgita Perminaitė. Pasidavus provokacijai (R. Šerelytės „Balandų ratas“)
  Balys Bukelis. Dvidešimt viena Veronika (K. Barėno „Dvidešimt viena Ve­ronika“)
  Laura Pačtauskaitė. Kalba laureatai („Kalba Nobelio premijos laureatai“)
  Petras Bražėnas. „Gailestingumo kryžius“ lietuviškai (V. Koutun „Gailestingumo kryžius“)
  Loreta Poškaitė. Pažintis su nebyliąja Dao išmintimi („Laozi”)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Vytautas Straižys. Humanitarinių mokslų perspektyvos ir jas karpančios žirklės
  Vytautas Martinkus. Gurkšnis oro vietoj manifesto
  Zita Mažeikaitė. Žmogus prieš entropiją