literatūros žurnalas

2006 m. Nr. 7

 • Danutė Kalinauskaitė. Kauleliai, peilis, susmulkėjimai...
 • Tomas Venclova. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Ponios Lidijos dienoraštis. Romanas (Pabaiga)
 • Sara Poisson. Eilėraščiai
 • Nijolė Raižytė. Lemties vardas Roza. Novelė
 • Dovilė Zelčiūtė. Eilėraščiai
 • Juan José Millás. Pasakojimai apie sutrikusius suaugusius žmones. Vertė L. Liubinavičiūtė
 • Eugène Guillevic. Karnakas. Vertė R. Kasparavičius
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Viktorija Daujotytė. Apie tapatybę, ne(ta)patybę, be(ta)patybę
 • SVARSTYMAI. Literatūros studijų būklė jaunosios kartos akimis. Pokalbyje dalyvavo studentai Tomas Andrikonis, Simona Kalcaitė, Giedrė Kazlauskaitė, Benita Lašinytė, Vitalija Pilipauskaitė, Jurgita Žana Raškevičiūtė, Modesta Jurgaitytė, Ieva Katinaitė, Mindaugas Grigaitis, Laura Auksutytė, literatūrologai Viktorija Daujotytė, Marįjus Šidlauskas, Mindaugas Kvietkauskas
  Dalia Striogaitė. Balys Sruoga: nuo „Sanvartos“ į „Dievų raišką“
 • KŪRYBOS PARAŠTĖSE. Gintarė Adomaitytė. Topolių mieste
 • AKIRATIS. Jūratė Baranova. Franzas Kafka ir prancūzų postklasikinė filosofija
 • TAUTOSAKA. MITOLOGIJA. Jurga Sadauskienė. Liaudies dainų sociokultūrinis statusas XIX a.
 • RECENZIJOS. Giedrė Kazlauskaitė. Gelbstint sakinio eilinį (R. Rastausko „Metimas“)
  Mindaugas Grigaitis. Nykstančios tradicijos atšvaitas (R. Granausko „Šunys danguje“)
  Jurgita Žana Raškevičiūtė. Poilsiaujanti poezija (P. NorvilosSeptyni metų laikai“)
  Alfredas Guščius. Jackaus ir Karo­lio teisybė (B. Bušmos „Būk geras, Jackau, nemirk“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Birutė Jonuškaitė. Nesilpstantis dialogo ilgesys