literatūros žurnalas

1996 m. Nr. 8–9

 • Ričardas Gavelis. Literatūros savižudybė
 • Antanas A. Jonynas. Eilėraščiai
 • Herkus Kunčius. Ir dugnas visada priglaus. Romanas
 • Algimantas Baltakis. Vienuolynas be regulos. Eilėraščiai
 • Renata Šerelytė. Du apsakymai
 • Uldis Bērziņš. Eilėraščiai. Vertė V. Braziūnas
 • Michailas Zoščenka. Apsakymai. Vertė V. Rudokas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Regimantas Tamošaitis. Romantinis Krėvės orientalizmas ir prometėjiškasis herojus
 • TAUTOSAKA. MITOLOGIJA. Gintaras Beresnevičius. Baltų religijų metmenys
 • POLEMIKA. Jonas Mikelinskas. Teisė likti nesuprastam, arba Mes ir jie, jie ir mes
 • AKIRATIS. Imelda Vedrickaitė. Narcizo žvilgsnis (Ch. Baudelaire’o eilėraščiai proza)
 • RECENZIJOS. Audinga Peluritytė. Moterų Atlantida (O. Baliukonytės „Bokštai“)
  Min­daugas Kvietkauskas. Stotelės žydinčiam traukiniui („Poezijos pavasaris-96“)
  Sigitas Parulskis. Kalbėti ir rašyti (V. Rudoko „Kalbėti motinos tar­me“)
  Renata Šerelytė. Legendos šviesa (J. Jankaus „Papeikiu Skirpstūnas“)
  Gintaras Bleizgys. Griaunant mitus (J. Savickio „Raštai“, t. 4)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Jonas Linkevičius. Kaip uola upės vidury (Jurgiui Jankui – 90)