literatūros žurnalas

Henrikas Radauskas „Metuose“

2020 04 25

Balandžio 23 d. – poeto, kritiko, frazės „poezija yra pasakos suaugusiems, turintiems fantaziją ir keliantiems galvą aukščiau bliūdo, iš kurio valgoma“ autoriaus Henriko Radausko gimimo diena. O šiemet jau 110-oji!
„Metų“ puslapiuose rastumėme gausių jo citatų, kuriomis savo įžvalgas pastiprina kultūros veikėjai, įdomių poezijos analizių, apmąstomos H. Radausko kaip kūrėjo figūros įtakos lietuvių poezijai, atsiskleidžiančių jo gerbėjų, galiausiai – dar šiek tiek biografijos detalių. Ši publikacija bent iš dalies kviečia tai pamatyti.

Apie Henriką Radauską

  • Atrodo, kad Radauskui itin sunku buvo išsitekt vien literatūroje: jam rūpėjo ir prancūzų dailė ir vokiečių bei italų muzika. Menai ir buvo jo tikrieji namai – ne Panevėžys, ne Kaunas, ne Klaipėda, net ne Vašingtonas. Net ne poezija, kas būtų visai nenuostabu kalbant apie dideli poetą. (Solveiga Daugirdaitė)
  • H. Radauskas lietuvių poezijoje pradeda naują poetinių prasmių eksplikaciją. Ne idėjos ar minties įgyvendinimas, ne įsigyvenimas ir ne išgyvenimas, o į žodį sutelkta skvarbi žiūra, jautri klausa, aštri mintis ir atoki ironija. (Viktorija Daujotytė)

Apie poeziją

  • H. Radauskui, besiremiančiam žaidimo logika, tikrovė – neišsemiamas kūrybinių metamorfozių šaltinis, kuris gali konkretizuotis įvairiais pavidalais. Ji tampa menu, o menas virsta žaisminga tikrovės regimybe. (Neringa Klišienė)
  • Apie šį eilėraštį ne sykį kalbėta, pasakyta ir daug, ir nieko. Niekas „Fleitoje“ hierarchiškai aukštai – greta mirties, dangaus, laimės. Jis ir yra raktas, kodas. (Viktorija Daujotytė)

Henrikas Radauskas rašytojų pasisakymuose

Spalvinta nuotrauka iš viešai prieinamo Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo