literatūros žurnalas

Ar viskas tik fantazija?

2020 m. Nr. 2

LTSR Rašytojų sąjunga ir kultūriniai leidiniai sovietmečiu susilaukdavo įvairiausių laiškų – tuo buvo galima įsitikinti ir beskaitant dvi ankstesnes „Literatūros archyvų“ publikacijas. Vis dėlto šįsyk archyvuose užtiktas skaitytojo Stasio Verksnio 1950-ųjų spalio 10 d. laiškas [kalba netaisyta – S. V.] varžytųsi dėl paties keisčiausiojo titulo. Drauge su juo spausdiname ir tuometinio Rašytojų sąjungos valdybos pirmininko Jono Šimkaus atsakymą.

S. V.

 

Gerb. Rašytojai,

Aš provincijos jaunuolis perskaitęs L. Lagino knygą „Patentas „A. V.“ išleistą Valst. Grož. Literat. Leid. Vilniuje, 1950 m. nieko negaliu suprasti, aš daug kartų žiūrėjau žemėlapius ir nei vienam žemyne neradau tokios valstybės kaip „Aržantija“ ir tokių miestų kaip Didžiųjų Roplių Miestas, Bakbukas, Batoga ir kiti, nežinau galbūt aš dar gerai nepažistu žemėlapio bet vis tik prašau nurodyti jei galima kuriame žemyne tai randasi, jeigu ne kokie nors politiniai sumetimai, nors aš klausiu vien tik smalsumo vedamas ir tiek. Paskiau tenai rašoma apie kažkokį vaistą pavadintą „Bereniko eleksyras“ tai ar iš tikrųjų tokie vaistai yra tikrenybėje ar viskas tik fantazija, galbūt aš pasirodysiu perdaug naivus bet už atsakymus aš būsiu nuoširdžiai dėkingas o dabar viso gero.

Drg. Verksniui

Kriokialaukio paštas,

Dzekaučiznos tarybinis ūkis.

Jūs teiraujatės dėl vietovardžių, aprašytų romane „Patentas AV“. Šis romanas yra fantastinis ir visi vietovardžiai, aprašyti romane, paimti ne iš geografijos, bet iš fantazijos. Tokios rūšies (fantastinių) romanų pasaulinėje literatūroje yra labai daug. Pav. Svifto romanas apie Guliverio nuotykius, arba Rablė romanas „Gargantiua ir Pantagriuelis“, Anatolio Franso romanas „Pingvinų sala“ ir t. t. Taigi ir „Patentas AV“ aprašo tikrovėje nerandamus, bet į tikrovę labai panašius įvykius, paties rašytojo sugalvotus.

Jonas Šimkus

 


Parengė Saulius Vasiliauskas
Publikacija parengta bendradarbiaujant su Lietuvos literatūros ir meno archyvu

Vytautas Kubilius. „Poezijos pavasaris“ kaip poetinio gyvenimo veidrodis

2020 m. Nr. 7 / „Poezijos pavasario“ leidinys – tikras mūsų poetinio gyvenimo veidrodis. Jį lydi tos pačios bėdos nuo išsikūrimo. Turėtų būti geriausių poetų kūrinių antologija – deja, ne visada taip būna.

Apie nepageidaujamą rašytojų paramą

2020 m. Nr. 5–6 / Ši svečių grupė dar trejetą valandų pagastroliavę po miestą, užkabinėję praeivius, atsidūrė miesto viešbutyje. Čia jie grubiai iškolioję ir įžeidę viešbučio vedėją drg. A. ėmė savavaliauti.

Juozas Aputis. Apie du Jurgio Kunčino rankraščius

2020 m. Nr. 4 / J. Kunčiną įdomu skaityti. Krenta į akis autoriaus pastabumas, mokėjimas susieti atsitiktinius reiškinius, detales, mokėjimas pasakoti, gebėjimas sudaryti „rimtą“ įspūdį. Jo beletristikoje jauti nemažą kūrėjo jėgą, pasitikėjimą…

Marcelijus Martinaitis. Literatūroje pusininkų nėra

2020 m. Nr. 3 / Reikia išgyventi tą pasaulį, išsaugoti kūrybingumą, o ne laukti iš jauno talento kvailokos, beveidės šypsenos, kokios laukiama iš pardavėjos, į popierių vyniojančios prekę.

Pamatyti gyvą poetą! Laiškai Rašytojų klubui sovietmečiu

2020 m. Nr. 1 / Daugelis mūsų mokyklos mokinių dar nėra matę savo akimis gyvo rašytojo, tik portretus ir knygas. <...> Galbūt Jus prajuokins tas faktas, kad vyžuoniškiai nėra matę gyvo poeto, bet tuo labiau suprasite mūsų norą, kad šis susitikimas įvyktų.

Tiesa visada karti: „Jaunimo gretų“ atsakymai pradedantiesiems literatams

2019 m. Nr. 12 / Sovietmečiu leistas ir tik nepriklausomoje Lietuvoje – 1995-aisiais – nustojęs eiti populiarus žurnalas „Jaunimo gretos“, be kitų dalykų, buvo ir viena iš pradedančiųjų rašytojų tekstų publikavimo erdvių…

Valdemaras Kukulas. Kai tave pasirinko poezija

2019 m. Nr. 11 / Žiūrėdamas į didžiųjų mūsų poetų gyvenimą ir kūrybą, gali pastebėti, kad kūrybos procesas yra periodiškai vienas kitą keičiantys savęs sutramdymas ir išlaisvinimas.

Sigitas Geda. Balos ar vandenynai?

2019 m. Nr. 10 / Poeto Sigito Gedos (1943–2008) laikysena ir temperamentas išsiskiria bendrame anuometinių diskusijų fone. Jis – vienas drąsiausių ir ryžtingiausių kalbėtojų, o kai kurie jo pasisakymai, išlikę archyviniuose dokumentuose