literatūros žurnalas

Mykolas Karčiauskas. Kraujo brasta. Eilėraščiai

2009 m. Nr. 3 

šventaragio slėnis
 

tyliai užkopta
amžinos ugnies vieta
homero laukia


paveldas I
 

kristus prie stulpo
altoriaus verdenėje
kraujas ir vanduo


provaizdis
 

sovijus grįžta
žemės dangaus ir ugnies
žiedai kaip įsčios


alkas
 

aušrus kalnelis
alšioj apaugęs medžiais
dangun atvertas


1655 m.
 

1 

trejinės giesmės
pervelka Kristaus rūbus
perlieja jūrą 

2 

žemės atminty
išdeginti archyvai
krikštas ir silkės


Šv. Mikalojus bažnyčioj
 

kryžkelėj saulė
ir mėno amžinybės
aukso obuoliai


herbas
 

kraujo brastomis
skrieja kaip viltis baltas
vytenio žirgas


tėvynė
 

1 

į varpą muša
griaunantys imperijas
žemės šventraščiai 

2 

balsi lietuva
be mūšių išduodami
mūsų atėnai


jotva
 

kryžių nelaisvėj
pavergė laisvė pilis
jotvingių žemėj


lauksmas
 

krikšto drabužiuos
ieškom sostinės mūsų
laisvės pamatų


paveldas II
 

kuršių tiltelis
amžinas baltų kalbos
žemėj išlieka


nuo išganytojo kalvos
 

kalvų rieškučios
pilnos lenkiasi upės
klaupiasi skardžiai


vingriai
 

smelkias šaltiniai
vaikšto sutemų gatvėm
širdį suvarpo


nugalėtojai
 

sapiegos kūną
nugalėtojų arkliai
valkioja gatvėm


šunbalis
 

šaukdinas turgaus
aikštės basi karaliai
bajorų seimely


atmintis
 

brolžudžių kraštas
geležis išsilieja
gelūžos krantais


Priemiesčių peizažai
 

1 

žabinė tvora
tūliuoja tulžiažolė
varpulus skleidžia 

2 

pušys ir sniegas
kelias į kalną eina
melsvais šešėliais

3 

čiulpauja strazdai
lyg pragaišę iš juoko
belmonto krūmuos

4 

einančios upstais
bobos kaip keptos bulvės
alaus pripiltos 

5 

ūžauja vėjas
prieš lietų iš varpinių
provagės tarmėj


ūkanų gatvė
 

lyg apsimėžus
saulė properšom plaukia
pritilžę liepos


naktis

laukinės vyšnios
žydi smegčia sidabru
bernardinuos


po sukilimo
 

kartuvių kalnai
randai ant maldaknygių
snieglašos žieduos


pasmerkimas
 

jau galvos rėdą
nugalėtojai skelbia
lukiškių aikštėj


Pajautos slėnyje
 

1 

saulės spinduliuos
įspindę atrakinti
rasuoja žiedai

2 

rasos rinkimo
šventė karo vartuose
saulelė rėdos

3 

užgęsta ugnys
Nerim žvaigždynai teka
ūžteli kraujas

4 

sidabro mėnuo
ugnelės tylios vaikšto
pajautos žemėj


vėlinės
 

basaniaus kapas
gęstančių žvakių vėjas
klaidžioja vėlės


paveldas III
 

senolių dvasios
atgimsta kad išliktų
saujoj pelenų


prie Vileišių koplyčios
 

tauta mažuojas
kapukalny medinių
kaimo apšviesta


sizifas, 1945
 

jau nėra vilties
tiktai akmuo ridenas
pats sau į kalną


didžiosios sinagogos sugriovimas
 

kraujais kaitavo
saulė kaitėjo kaitrūs
kahalo žodžiai


pokario moterys
 

šilojuos žydi
bažnytkaimių marijų
svyrūnės krūtys


laikas
 

numožo upė
viešpaties tylioj kalboj
vėl mezgas vaisiai


jonui vileišiui
 

laimingi esam
matėm kaip keičias danguos
tariamas žodis


marijai
 

sielos šaknimis
ugnies didžioji deivė
lieka su mumis


ingei
 

žindančios vilkės
aprauda radvilus žemės
erelių lizduos


karalius
 

batoras žmonių
ne sąžinių karalius
maro atminuos


atgimimas
 

tulpių ugnyje
renesanso mariją
auksuoja žvaigždės


ruduo žydų kapinės
 

kapinių medžiuos
antkapių eilėraščiai
įpučia liepsną


Gedimino kalnas
 

perbrido upę
mindaugo atlikuonis
pirmas po mūsų


getas
 

mažoji roma
uždraustas kraujo šmeižtas
juodajam mieste

Valentinas Sventickas. Tenai, kur mes būsime. Mykolas Karčiauskas (1939–2018)

2018 m. Nr. 5–6 / Tos kartos, kurios skaitė literatūrą ir domėjosi jos atgarsiais praėjusio amžiaus aštuntame ir devintame dešimtmetyje, poetą Mykolą Karčiauską visų pirma sietų su „Žvirgždės poema“.

Mykolas Karčiauskas. Iš „Geomitologinio žemėlapio“

2014 m. Nr. 3 / ten lieka paskaityti tarp šventųjų gimusieji
kelyje viesulas keliasi užkanda žadą
rimsta moteris rami skaisti lyg išsimetusi