literatūros žurnalas

Jonas Strielkūnas. Eilėraščiai

2009 m. Nr. 11

*

Jau nieko nenoriu
Iš savo būties,
Lyg sapno besvorės,
Bespalvės nakties.

Tegu tik ji neša
Besparnį mane,
Tegu tik ji rašo,
Kas buvo ar ne.

2009. VIII. 20

 


Buvome

Man švenčių nebėra, nes išmirė draugai,
O likę stovi jau pačioj pakrantėj Letos.
Tačiau aiškėja, ko nesuvokiau ilgai:
Kad vis dėlto buvau kam savas ir mylėtas.

Kad rišo mus ne vien tie žemiški ženklai –
Darbai, pašnekesiai, menai ir alkoholiai.
Kad buvome visi – tegu netobulai –
Vieni kitiems geri ir seserys, ir broliai.

2009. VII. 4

 


Saulės užtemimas. Jaunystė

Tais metais užtemo,
Nusklembtašonė tokia.
Per stiklą butelio seno
Žiūrėjau į ją miške.

Aplink žaliavo paparčiai,
Baltavo beržų šimtai.
O erdvės niaukėsi sparčiai,
Nebešvietė iš aukštai,

Nors debesio jokio nematė
Švariam dangaus ekrane
Jaunystė nepilnametė.
Jau meilė bandžius mane,

Žiūrintį į tą bulve
Tampančią saulę tenai,
Kur grįžta bent kartą buvę
Eilėraščiai ir sapnai.

2009. III. 8

 


Išėjimas iš kultūrnamio

Cit! Kultūrnamy senajam skamba vėl fortepijonas,
O žaliam skvere už lango šešėliuotoje nakty
Tik akacijų krūmokšniai, nužydėję šakos plonos,
Lyg raizgai praeiviams gaudyt ligi ryto paspęsti.

Cit! Lyg verias senos durys ir pro jas išeina jaunas,
Į mane, į andainykštį, begaliniai panašus.
Ir juodi šešėlių peiliai jį be gailesčio papjauna,
Net nejaučiantį, kad šiąnakt jau visiems laikams pražus.

2009. VI. 29


*

Klajoju užmaršties mišku,
Tavęs bijausi prisiliest.
Net pamanyt nebejauku,
Kad mes iš tos pačios šalies.

Kur jaunus sveikino jauni,
Tikėjo: bus, ko siela geis.
O šiandie tartum traukiny
Su išdaužtais šaltais langais,

Nelaukdamas jokios stoties,
Per savo nežinią lekiu,
Į tos, jau amžinos, tremties
Kraštus, kur gal abu sykiu

Lyg pasiklydusius vaikus
Tą pačią dieną užmigdys
Vaiskus pavasario dangus,
Toksai kaip šiandie atlydys.

2008. XI. 5–2009. III. 6


*

Svetima draugija,
Kur bičiulių nelikę nė vieno.
Lyg audros danguje
Pasiklydęs apyplikis mėnuo

Tik trumpam tu lieki,
Su kai kuo pasisveikini kartais:
„Labas rytas“. „Iki“.
Pamiršti, kad ne vienas pakartas,

Pasikoręs kadai
Maskatuoja ir tavo makaulėj.
Antkapiniai vardai
Neatgyja pavasario saulėj.

2008. VI. 2

 


Iš barsukų gyvenimo

– Nereikia landžiot po senas landas, –
Barsukas liūdnas ištarė barsukui, –
Kas nors užkimš, užmūrys ar padegs.
Vis vien gyvent šiam paupy jau striuka.

Vis viena mes ne šiems laikams skirti,
Nors šimtmečius čia buvo mūsų būstai,
Kurie šiandieną, šiukšlėm užversti,
Su žūstančiu visu pasauliu žūsta.

2004. IX. 1–2008. V. 12

 


Bedugnė

Niekada nežiūrėk
Taip rimtai į save ar mane.
Juk vis tiek, juk vis tiek
Guli šunys bedugnės dugne.

Išsišiepę linksmai,
Guli šunys ir laukia, kuris
Atsidurs greit žemai,
Nesvarbu – dešinys ar kairys.

2009. VIII. 8

 


Gimtadienio elegija

Kodėl gi šiandien vienas, nusiminęs,
Aš niekaip savo laiko nerandu?
Nejaugi tarp pirmos ir paskutinės
Nėra jokių reikšmingų valandų?

Nejaugi, vakar gimęs, ryt jau mirsiu
Lyg vienadienis vasaros drugys?
Nejau nebuvo milijono mirksnių,
Kurių poetas joks neišsakys?

Nejau neliko draugo anei draugės,
Kuriuos susietų ne akla lemtis,
O lyg dyglys, į gyvuonį įaugęs,
Vienintelė ir meilė, ir mirtis?

2009. III. 15–17

 


Variacija

Mažytėj tuščioj kavinėj manęs nebelaukia niekas
Judita Vaičiūnaitė

Mažytėj tuščioj kavinėj manęs neprisimena niekas,
Kadangi ir ta kavinė praėjusiam šimtmety dingus.
Tik snaigė ant šylančio lango senamiesty lyg ašara lieka,
Minėdama mus nemirtingai mirtingus.

2009. VII. 18

Jonas Strielkūnas. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 5–6 / Šiemet poetui Jonui Strielkūnui (1939–2010) būtų sukakę aštuoniasdešimt metų. Jo artimųjų dėka redakciją pasiekė dar neskelbtų eilėraščių pluoštelis. Džiugu, kad galime eiles publikuoti įsibėgėjant „Poezijos pavasario“ festivaliui…

Trečias brolis: atsiminimai apie Joną Strielkūną

2019 m. Nr. 3 / Ištrauka iš knygos knyga „Trečias brolis“, kurioje pateikti J. Strielkūno jaunystės dienoraščių fragmentai, keletas laiškų, nuotraukos.

Romualdas Granauskas. Pasijos pagal Joną

2013 m. Nr. 3 / Vieno dalyko niekada nesupratau ir jau niekada nesuprasiu. Jis turėjo būti mano brolis, bet nebuvo. Jis galėjo būti ir mano sesuo, jei būtų gimęs mergaite. Vieną kartą man labai skaudžiai perėjo per širdį.

Viktorija Daujotytė. Kaip pasakojame; kaip esame pasakojami

2012 m. Nr. 2 / Eilėraščių knygelė, autorė jau nelietuviška pavarde, gyvena toli, remta vyro giminių. Elementarūs, elementariai sueiliuoti kalbėjimai apie meilę, vaikystę, kito krašto, kuriame, atrodo, neblogai klojasi, įspūdžius.

Viktorija Daujotytė. Atsisveikinimas su Jonu Strielkūnu

2010 m. Nr. 7 / Jonas Strielkūnas. 1939.II.16–2010.V.9 / Mirties neperkalbėsi. Jonas Strielkūnas žinojo tai. Bet buvo lygiai ištikimas gyvenimui ir mirčiai. Daugiau kaip dešimtį metų kone kasdien kalbėjosi su Seseria Mirtim, sakė jai gražius ir tragiškus žodžius.

Stasė Lygutaitė. Didelė visų teisybė, arba keletas tiesų apie eilėraštį

1998 m. Nr. 4 / Tie patys debesys virš visų galvų, tokį pat kvapą skleidžia brinkstantys pumpurai, o laikas – kiekvienam kitoks.