literatūros žurnalas

Vytautas Landsbergis. Eilėraščiai

2023 m. Nr. 10

Tartum eilėraštukas, 1958

Tyliai blyškios mintys laša,
pamažėle dieną neša.
Verkia baltas lango veidas,
mirksta, trupa tinko žaizdos.

Lyja nelinksma diena,
sunkiasi keista daina.
Slenka, plaukia, mintys laša,
pamažėle laiką neša.

 


Sonetas apie šviesią ateitį

Galbūt aš būsiu sapropelis
į ėdalą maišytinas,
o gal – tik pilkas miško smėlis
tarp išvietės ir plytinės.

Liūdnai vakarė karvė baubia
į nugenėtą kryžių.
Aš neišeisiu iš pasaulio
ir niekad nesugrįšiu

todėl, kad neturėjau Dievo,
kurs vieną mano mintį
galėtų, nuobodumo dėlei,
žvaigždutėj pasodinti,

kur Paukščių Tako kiaukutėliai
pro sapropelį spindi.

1970

 


Vilniuje lijo

Kartą

prie Aušros vartų
murzinoj gatvelėj
seni namai sumanė kreivą liniją
ir ten
į sienos kampą kamšėsi
mažytis
mėlynas šunytis

Lijo

nebijo niekas jo
pabrukęs uodegą
pravėręs burną
kreivom kojytėm įsibedęs į šaligatvį
juokingai mynėsi gilyn
mažyn
              ir liko tik
plonyn
sudilęs popieriaus lakštelis
užtiškus
rašalo dėmė

Vilniuje

žemėtą
dieną šleivą lyjamą
nė nesuinkštęs
į purviną geltoną sieną
amžinai
įkaltas votas
amžinai Madonai

paskutinio
karaliavusio lietuvio
žmonai

1972–1973

 


Už dangaus

kai dingstam
už dangaus mūsų mintys visų susitinka
                                                                         gal
žaidžia žvaigždę
                               gal
                                     krinta
snaigėm atgal iš dangaus.
kai dingstam
nebūna nieko ypatinga už dangaus
                                                                 gal
tiktai paskiau
                           nedaug
pasninga.

1974

 


Hommage

Išeitum patį vasaros vidudienį
į mėlynakę tylą
kai oras žemėj lapo nepajudina
jokių minčių nekyla
bebūti nebebūtina –

ir ten kur spengia vakuume apakus menkė
staiga išgirstum Binkio macną bylą
ir iškilmingai mąstant Putiną.

1972–1973

 


Laukimas

Dabar apie žmogų, kuris nieko nelaukia.

Ko tu lauki, tėte? – kažkas paklausė.
Ko tu lauki labiausiai?

Sausis. Vasaris. Kovas. Vasaris. Gegužė. Sausis.
Balandis ant palangės.
Juokai.
Jis nemoka jums atsakyti, vaikai.

Jis neva dirba, o laikas virpa,
spengia pro šalį sustojęs.
Laukti? Jinai pati pro kojas
ateis, kuri neklausia.

1973

 


Nauja sielianka Auszra

A. Strazdui

šnekasi
žydinti teka iš kapo dangus
tavo bus
gėreli
meilė begailė tapo
lieja skliautus

vajė
kokia ryto šviesa ateina
per sumintų kapus
žydrą
rita senelė gaidą
į tapus

1974–1980

 


Šventoji

nurimo žemė jau
po rudenėjančiu dangum
                                                   dar likęs
arimo grumstuose ko gyvo
pykęs pempių riksmas
                                                   jauną
ant apverstos velėnos vėjas
varputį pučia
                            po dangum
nuo jūros
kur sūrios bangos žydi kaip arimo
pikta žolė
                            skalauna

1976 08–10

 


Žinojo

tie gal
kurie už upės naktį miega
rasų darže

žinojo kam čia
kas prasimanė medžio kančią

kalnelį sūrų ten
                              ar čia
žvaigždelių sniegą

Nemune

1978 05 04

 


Rodyklė prie Šnėriškių

Nuo vieškelio
                            ties kryžium
smėlio keleliu
ir tuo taku pro sausą ąžuolą
į Nemuną pusantro šimto
gan pavargusiojo žingsnių

kur vortinklis
                                      tarp kadagių
nubertas rūko vėriniu vos vos
alsuoja

ten vieta.
Sustojęs jau sustok
ir ačiū
tark.
Labiau nebesugrįši.

1978 08

 


Klajojantys muzikantai

Cantabile. Marcato. Cantabile

Iš pievų brolių už miškų
iš nelankytų tolių
mes turim begalę dainų

žaidimų smuiko moko mus
žiogų gėlių dangus.

Žili keliai su mum keliauja
saulė raudono okeano
žydinčio geismo rankom ganom
gyslų išrangomus garsus…

Nežino niekas ko nežinom
o vėjo stygose graži man

iš paskutinės knygos
mylėti meilę moko mus
žvaigždžių dangus.

1978

 


Spalvos

rudenį tamsėja
ežerai
mintys

ypač kada saulė
toks
tada gilus bedugnės violetas

ežere ir vėjo
šakose
sidabro dairosi netyčia kas
galbūt senyvas
žvilgsnis
prasispindi

1978–1979

 


Kaip rūkas

Kaip rūkas ėmė ir
susmilko
laužas gegužės prie jo
sutikdavome aušrą Vingy prie Neries
tai neprailgdavo
kai krūmuos įsikūrusi nerūpestingai pajuokauti
juoktisuokti
kažką iš mūs į ausį mokė devynbalsė:
                            Jurgi Jurgi
                            tu kitur gi!

1981

Vytautas Landsbergis. Iš užrašų knygelės: Vincas Kudirka naujo Sąjūdžio aušroje

2021 m. Nr. 2 / „Metų“ redakcijai Vytautas Landsbergis perdavė įdomų kultūros ir Atgimimo istorijos dokumentą iš asmeninio archyvo – savo kišeninės užrašų knygelės puslapio nuorašą su 1988 m. rugsėjo 13 d. Verkių rūmuose…

Tėtė grįžta: Vytauto Landsbergio-Žemkalnio ir Vytauto Landsbergio 1957–1959 m. laiškai

2020 m. Nr. 7 / Tvarkydamas tėvo archyvą, kurį Australijoje rūpestingai išsaugojo sesuo A. Karazijienė, randu svarbios dokumentikos. Kai kur atsispindi architekto V. Landsbergio-Žemkalnio grįžimo 1959 m. iš Australijos į Lietuvą peripetijos…

Vytautas Landsbergis. Vasaros posmai

2015 m. Nr. 11 / Pavargo žuvėdra prieš vėją,
ir vėjui pabodo pūsti.
Norėtum tu būti ir būti,
vaikuti,
o vos pasivaikščiojęs žūsti.