literatūros žurnalas

Gvidas Latakas. Eilėraščiai

2022 m. Nr. 5–6

Tamsa

Sveikas gyvas
jei ką – nenustebk
siunčiu tavo akims
dar vieną eilėraštį –
gal iš šalies pamatysi
kokį virbą reikia ištraukti
iš palaikės karklų tvorelės
nors – vargiai pavyktų kas
virbai taip suaugo susiskliautė
tarpe savęs – net išleido ūglių
(begalinis tas noras gyveniman
kibtis nagais ir šaknelėm)

gyvenk ir kranksėk varne
ant vakarinės tvoros
(tvoros nupintos vien iš spalvų violeto)
vakaras taip ir nebus
atpažintas tamsos
tamsos virš galvos
plastėjime

iš tikrųjų – kas tai? baugumas?
daiktų ir budinkų slinkimas
prieblandos peizaže
nemačiom palengva link ežero
Tamsai už nugaros plastant
į tą pačią pusę

 


Numestas kibiras

Mirė Basio per lapų kritimą
bambukų lūšnelėj menkoj
(kad nebūtų pervirš saldėsių – pridėsiu –
bambukai – išdžiūvę stuburkauliai
baimingai prilaikė stogą
dengtą bananų stiebais)

gulėjo basas
rankoj laikė lapelį
su paskutiniu trieiliu
susirinko į pagrabą mokiniai
ir vabalai
pirmiausia cikados
svirpliai
vabalai maldininkai
vabalai davatkos
ir vabalai duobkasiai

rėžė kas ką atsiminė
iš meistro eilėraščių
kaplianošio Bašio

 


Rūpintis

Reik rūpintis
ir nesvarbu kuo rūpinsies –
žuvim šią naktį pagauta – pelėda

tu rūpinkis
užriški mazgelius
kaip šeimininkas liepė –
jie manė mus užkasę
nežinojo kad mes – sėklos

tu rūpinkis
juk nesvarbu kuo rūpinsies
žaliom dėmėm ant nugaros žuvies
nugarkaulio medžiu
nuvalgytu aštrių dantų
tu rūpinkis ir tiek
sujuoski strėnas

kaip šeimininkas liepė

jie buvo mus užkasę
nes nenumanė kad sudygsime
kad mes vaikai margos
žuvies šią naktį pagautos
ir paleistos į žemę –
ten daug vietos

 


Prisisapnavo

Prisisapnavo man
jog jau širdies nėmaž nebegelia
galvojau tam sapne – na ir namai
namai laimingų sienų
nes čia dainuojama

ak mielasis – nedarykite nuodėmės –
liaukitės skaitęs
jei jau negalite nepradėti
tų prakeiktų knygų
tai bent neužbaikite

užtektų jas tik apžiūrėti
pasverti ant delnų
ieškoti iliustracijų – žemėlapių
pradėt nebent tik pirmą puslapį
ir viską viską išgalvoti
kas bus toliau herojaus mirtį
net meilę net laimingą
pabaigą – prisisapnavo jog širdies
nėmaž nebegelia

 


Erškėtrožė

Susitiksim kada varnai
Varniuose pripus sprangios
kryžiuočių privirtos šaltienos

susitiksim kada raktų
skylutės apaks nuo svetimų
meilių – nemeilių veizėjimo

susitiksim – manau susitiksim
kada vyskupo lūpos išspaus: gana
daugiau jau nė vieno dvylekio
už amžinatilsio žodį!

susitiksim – greičiausiai ne
nes gyvenimas pralėkė
o aš rašau – plėšau – rašau
miegu po galva padėjęs Milašių

ilgas tas mano miegojimas
ant tavojo kapo rožė
rožė erškėčiuotoji

 


Mūsų jaunystė

Jie turi
savo nugyventas dienas
parašytas knygas
užtarnautus metus
suręstas gegnes
mes turim savo jaunystę

anie turi numylėtąsias dainas
moteris mergeles
ir pabaigtuvių vainiką
virš stogo kraigo
mes teturim savo jaunystę

jų vakaro šnekos
virsta dienos darbais
medžiai – dūmų juodais tumulais
(o kačigarai pleškina)
mes beturim tik daigus savo
didelį norą – jaunystę!

ji liepia tam kūnui keltis
ir segtis šarvus nusvidintus
lig žvilgesio – savo jaunystę!

 


Žvirblis ir vanagas

Per haiku skaitymus drugelis numirė
pridenkit žiedu kalijos

dokumentai nukenčia
tačiau eilėraštis laimi
dėl netikslumų
dėl netikėtų vingių
sakykit kaip ten buvo?
eilėraščiai gali išgelbėti gyvastį?
kai vijos priešų karį apnuogintu kardu
suriko jam trieilį maždaug:
štai pakliuvai žvirbleli
nugnybs tave tuoj vanagas
anas tuoj atsakyt sumojo
taip pat eilėraščiu: tikrai žvirbleliui galas
bet ir po jo žydės vėl sakura

o gal kitaip ten buvo pasakyta – nežinau
(jau man valia savam teatre
vardus herojams duoti
įspausti lūpoms žodį išgalvotą)
bet kas tiesa – ne melas: sustabdė mirtį nešusį
iškeltą kardą tas pirmasis – apgręžė ristūną:
mirties akivaizdoj išskelt poeziją
ne bet kas gali
dar reikalingi žemėj šitokie –
tegu gyvena

Gvidas Latakas: „Literatūra – utopinė sala saviems palociams budavoti“

2024 m. Nr. 1 / Poetą Gvidą Lataką kalbina Saulius Vasiliauskas / Kiekviename meno lauke pasitaiko kūrėjų, kurie mažai atitinka vyraujančių kūrybos stilių ir viešų laikysenų vidurkį. Jie daliai to lauko dalyvių ir sekėjų iš pradžių gali būti nesuprantami…

Ramutė Dragenytė. Kūrybiškiausia metų poezijos knyga

2023 m. Nr. 7 / Gvidas Latakas. Salos: eilėraščiai. – Vilnius: Slinktys, 2022. – 173 p. Knyga iliustruota autoriniais G. Latako piešiniais, medalių eskizais.

Ramutė Dragenytė. Liudijantis poetas

2016 m. Nr. 5–6 / Gvidas Latakas. Lokenos. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2015. – 104 p.

Gvidas Latakas. Eilėraščiai

2015 m. Nr. 10 / Numirė meška ir dūdą padėk
tai numirė meška?
prašyk čigono kad numautų skūrą
tas lokenas išdirbk

Gvidas Latakas. Eilėraščiai

2014 m. Nr. 7 / Turiu jau griaučius
kitos knygos
raumenų dar nėr
mėsos – nė pauostyt
reikės gerokai palaukti

Giedrius Genys. Kalbos vainikai

2013 m. Nr. 8–9 / Gvidas Latakas. Nekalendoriniai šventieji. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2012. – 93 p.