literatūros žurnalas

Romas Sadauskas. Gimtoji vasaros debesija. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 11

 

Tebūnie

 

…iš didelio debesio
mažas lietus
nes
taip pasakyta
o
iš mažo debesio
turėtų būti
didelis lietus
nors
taip nepasakyta
po
bet kokiu debesimi
būna
saugiau
negu
po lietsargiu
tebūnie
pasakyta…

 

 

Tarp debesų ir vėjų

 

…ar tik nebūsiu
tarpininkas
tarp debesų ir vėjų
arba
tarp vėjų ir debesų
ar tik ne tarpininkas
esu
nes
vėjas tol nenuščiūva
kol nebūnu stovėjęs
arba pabandęs
eiti ir negrįžti
arba gyventi
veidu prieš vėją
nes
debesys
niekada neišnyksta
nenuplaukia
kolei
į juos neatsižiūriu
tai
esu ar nesu
būsiu ar nebūsiu
tarpininkas
ir
kas dėsis
su vėjais
ir su debesiais
kai visai nebebūsiu…

 

 

Šventojo Rašto taisymas

 

…prietemos valandą
būna taip
kaip Rašte pasakyta
t. y.
kaip Danguje
taip ir Žemėje
būtent tada
prieblandų žibintininkas
įžiebia žvaigždes
bet
prieš tai
debesų motė
turi surinkti
savo
baltuosius vaikelius
Debesėlius
suguldyti juos
akiračių lopšyje
ir
paniūniuoti lopšinę
idant
vaikeliai sumigtų
tik po viskam
prasideda tai
kas Rašte pasakyta
kaip Danguje
taip ir Žemėje
amen…

 

 

Debesėlių valgymas

 

…ak
kaip gražiai
kaip vikriai
jie ganėsi
padangės pievose
kokie romūs
buvo nebuvo
tie balti
garbanoti
avinėliai
kaip gera
į juos
buvo nebuvo
žiūrėti
į tuos
žydrą žolę
rupšnojančius gėrelius
tokius laimingus
savimi užsiėmusius
nieko daugiau aplinkui
nereginčius
vien
vasaros atolą
ir
niekas nenujautė
kad
pamažu palengva
nuo akiračio pakraščio
sėlina
baisulinė nelaimė
devyngalvio vilko
pavidalu
ak
net akių
užsidengti nespėjai
idant neregėtum
kaip
tas juodas žvėris
vieną po kito
rankiojo beigi žiaumojo
debesėlius gėrelius
kol
nė vieno neliko
žydrynės įlankoje
arba lankoje
o
ir pačią žydrynę
uždengė
baisulinio debesio
juodulys
ak
neklauskit
kas buvo nebuvo
toliau
kai jau nieko nebuvo…

 

 

Debesim pasirėmęs

 

…pasiremk manimi
ir eik
aš esu
tau ilgai tarnavusi
gugė
pasiremk manimi
ir stovėk
aš esu
tavo kiemo tvora
arba vartas
aš esu
debesis
piligrimas
Dainavijos danguj
pasiremk manimi
ir gyvenk
jeigu žemė slys
iš po kojų…

 

 

Laiškas ant debesies

 

…parašysiu laišką
Tau
ant balto debesies
pasidažęs gervės sparną
į dangaus mėlynę
gal
pavasariniai vėjai

nuneš tenai
kur būsi
kur esi
kur
ant vėjų tų
pagairėje stovėjai
laukeinesulaukei
plevėsuojančio poeto
nei tie vėjai
tie pavasariniai
be dalios
jis
nebegrįžta atgalios
nes yra
be laiko
ir
be vietos…

 

 

Debesų stebyklos

 

…nemanyk
jog
debesys nenutuokia
kad yra stebimi
viena kita vėjavaikė debesėlė
net
pasimaivo prieš tuos
kurie
lydi ją akimis
glosto
glamonėja
kolei
vėjas ją nuveja
toliau
nuo grieko
nuo
gundytojo akių
tai
va kam ir kodėl
reikalingos
debesų stebyklos
ir tu
patyręs debesų stebėtojas

tiek kiek reikia
turi…

 

 

Grįžimas

 

…kas yra
kas
tau turėjo atsitikti
kad
panirai mintimis
debesijon
nustojai rūpintis
žemės reikalais
ak
negi taip yra
kaip sakai
ne žemė
o debesija
tavo gimtoji vieta
esi įsitikinęs
rimtai
jog kažkada
mažu vaikeliu
nuo debesies
ant žemės nukritai
tad
belieka ryžtis
kai tas debesis atplauks
belieka ryžtis
atgal
į gimtąjį debesį
grįžti…

Romas Sadauskas. Eilėraščiai nuo ežerų

2015 m. Nr. 8–9 / dilgteli širdį kad tu jau sapnuoji tik išsipildančius sapnus vienas iš jų apie ežerus skendinčius ūkuose arba apšviestus saulės arba mėnesienos arba laistomus skaidriųjų vasaros liūčių ašaromis

Romas Sadauskas: „Gyventi – vienintelė žmogui pasiekiama laimė“

2013 m. Nr. 11 / Su rašytoju Romu Sadausku kalbasi psichologė Leonarda Bruverė / Vienoje rašytojų autobiografijų knygoje radau tokį Tavo prisipažinimą ar troškimą: „Norėtųsi kada nors parašyti knygą ar bent vieną puslapį, nors vieną vienintelį sakinį…

Alfredas Guščius. Tesaugo taškas ir žanras

2013 m. Nr. 2 / Romas Sadauskas. Gyvenimas prie vieškeluko: esė romanas. – Vilnius: Žuvėdra, 2012. – 494 p.

Romas Sadauskas. Demeniškių paveikslėliai

2011 m. Nr. 5 / Mišką kerta – skiedros laksto. O ką ten miškas, vieno vienintelio medžio be skiedrų nenuversi. Nukirstas medis nustoja būti medžiu. Jis apgenėjamas ir išgabenamas kur nors – į lentpjūvę arba namo sienojams, arba sudeginti židinyje.

Angelė Jasevičienė. Per gyvenimą bėgantis žmogus

2009 m. Nr. 10 / Romas Sadauskas. Gyventi. – Vilnius: Žuvėdra, 2008. – 384 p.