literatūros žurnalas

Romas Sadauskas. Eilėraščiai nuo ežerų

2015 m. Nr. 8–9 

1.

…dilgteli širdį
kad
tu jau sapnuoji
tik išsipildančius
sapnus
vienas iš jų
apie ežerus
skendinčius ūkuose
arba
apšviestus saulės
arba mėnesienos
arba laistomus
skaidriųjų
vasaros liūčių
ašaromis
dursteli širdį
kad
tu tik sapnuoji…

 

2.

…jie atlekia
iš kaži kur
ir į tą patį medį
tupia
suskrido paukščiai
iš visur
nuo ežerų ir upių
ir ko čia jiems
ir nežinia
kas jiems čionai
taip rūpi
tiems paukščiams
iš visur
nuo ežerų ir upių

 

3.

…kas ežeras
tai vis kitoks lietus
Veisiejo mėlynas
Ančios geltonas
o Snaigyno baltas
jis byra iš dangaus
kaip gėlės
kaip žiedai
kaip ugnys
o šito ežero lietus
bespalvis
nes ežeras vadinasi
Bedugnis…

 

4.

…ten
kur skendėjo
nugrimzdęs
Paveisninkų dvaras
tebežydi mandragora
tebeplūkauja agaras
tebespurda tinkluose
ešeriai dugniniai
ten
kur buvome jauni
kur steigėme
Mėnesienos
žėrintį draustinį
ar esi
ar tebegyveni
ten
ar tebekūreni
lauželį paskutinį
ten
o gal visai ne ten
mes ėmėm ir paslydome

 

5.

…tai taip ir gyvename
akių nebepakeliame
jau net neparymome
ant Paveisninkų piliakalnio
kur prieš tūkstantį metų
šiame ežeryne
vieną pilnaties naktį
gresiant apakti
steigėme vienatinį
Mėnesienos draustinį
dar tūkstantį metų
pilnatyse mylėjomės
kol vieną rytą
Veisiejin
mėnuo nukrito
nuo tol ir gyvename
akių nebepakeliame
net neparymome
ant Paveisninkų piliakalnio…

 

6.

…net ir neprašomas
net ir pažadintas
vidur nakties
galėčiau
jumiem pašvilpauti
visas
tėviškės paukščių
melodijas
galėčiau jumiem išvardinti
visų savo tėviškės
upių ir ežerų
vardus
galėčiau
bet kas tokie
JŪS
ar esate
ar yra kam
klausytis
tėviškės paukščių
ar beliko kam
tarti
upėms ir ežerams
protėvių duotus
vardus
pakirdus vidur nakties…

 

7.

…kas atspėtų
kodėl taip yra
kitur jie
kai tik plieskiasi
ryto žara
kas gieda
kas suokia
kas čiulba
kas ulba
o
kai į ežerus grįžta
niekaip ir nieko
daugiau
paukščiai ežeruose
tik krykščia
tik krykščia
tik krykščia
o gulbė
čiuožia tyli

 

8.

…Snaigyno salos
jendryne
sėdėti valtyje
meškerę užmetus
ir
ilgai klausytis
kaip
tarpusavy šnabždasi
jendrės
Sigito Gedos
tarme…

Romas Sadauskas. Gimtoji vasaros debesija. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 11 / Tebūnie. …iš didelio debesio mažas lietus nes taip pasakyta o iš mažo debesio turėtų būti didelis lietus nors taip nepasakyta po bet kokiu debesimi būna saugiau negu po lietsargiu tebūnie pasakyta…

Romas Sadauskas: „Gyventi – vienintelė žmogui pasiekiama laimė“

2013 m. Nr. 11 / Su rašytoju Romu Sadausku kalbasi psichologė Leonarda Bruverė / Vienoje rašytojų autobiografijų knygoje radau tokį Tavo prisipažinimą ar troškimą: „Norėtųsi kada nors parašyti knygą ar bent vieną puslapį, nors vieną vienintelį sakinį…

Alfredas Guščius. Tesaugo taškas ir žanras

2013 m. Nr. 2 / Romas Sadauskas. Gyvenimas prie vieškeluko: esė romanas. – Vilnius: Žuvėdra, 2012. – 494 p.

Romas Sadauskas. Demeniškių paveikslėliai

2011 m. Nr. 5 / Mišką kerta – skiedros laksto. O ką ten miškas, vieno vienintelio medžio be skiedrų nenuversi. Nukirstas medis nustoja būti medžiu. Jis apgenėjamas ir išgabenamas kur nors – į lentpjūvę arba namo sienojams, arba sudeginti židinyje.

Angelė Jasevičienė. Per gyvenimą bėgantis žmogus

2009 m. Nr. 10 / Romas Sadauskas. Gyventi. – Vilnius: Žuvėdra, 2008. – 384 p.