literatūros žurnalas

Janina Riškutė. Zigmo Gėlės premija – Vytautui Cinauskui

1993 m. Nr. 7

Jau septyniolika ąžuoliukų ir liepaičių pasodino Z. Gėlės premijos laureatai. Šiemet ši premija už geriausią metų poezijos debiutą paskirta V. Cinauskui. Jo eilėraščių knygą. „Kad būtume šalia“ 1992 m. išleido „Vagos“ leidykla. Poetui teko patirti tremtinio dalią, jo eilėraščių, publikuota, ir antologijoje „Tremtinio Lietuva“. V. Cinauskas į savo knygą įdėjo tik kelių pastarųjų metų eilėraščius. Poetas stengiasi apmąstyti tragišką patirtį, apibendrinti ją meniniu -vaizdu, todėl jis išsako ne savo emocijas, kalba apie kitus žmones, sulaužytus likimus, istorijos girnas. Z. Gėlės muziejuje vykusioje poezijos popietėje apie V. Cinausko kūrybą kalbėjo kritikas V. Sventickas, laureato knygos redaktorė J. Riškutė, Z. Gėlės premijos 1992 m. laureatas E. Ališanka. V. Cinauskas paskaitė savo naujausių eilėraščių, jų; skaitė ir aktorė D. Cinauskaitė.

Z. Gėlės premiją ir pereinamąjį prizą, kuriame išgraviruotos visų laureatų pavardės, V. Cinauskui įteikė Šiaulių rajono valdybos pirmininko pavaduotojas B. Čekanauskas, kultūros skyriaus vedėja V. Jurešienė. Šiaulių rajono valdyba perėmė Z. Gėlės premijos šeimininko funkcijas iš Naisių kolūkio.

Tradiciniai šventės elementai – laureatų gėlės ant Z. Gėlės kapo Sereikių kapinaitėse, ąžuoliuko sodinimas. Z. Gėlės muziejaus direktorė B. Stumbrienė pasakojo apie Z. Gėlę ir jo gimtuosius Naisius. Jau dabar galvojama apie poeto (1894 –1912) gimimo, šimtmetį, norima ta proga kitąmet į Naisius sukviesti visus Z. Gėlės premijos laureatus.

Nauji poetiniai „Psalmių knygų“ vertimai

1997 m. Nr. 5 / Su knygos vertėju Sigitu Geda kalbasi poetas Kornelijus Platelis ir literatūrologė Janina Riškutė / K. Platelis. Labai džiugu, kad pagaliau dienos šviesą išvydo S. Gedos verstos psalmės. Norėčiau paklausti, kaip pats įsivaizduoji psalmes,

Janina Riškutė. Sielos rašmenys

1996 m. Nr. 4 / Nijolė Miliauskaitė. Užraustas įeiti kambarys: eilėraščiai. – Vilnius: Lietu­vos rašytojų sąjungos leidykla, 1995 – 143 p.

Janina Riškutė. Poetinis Druskininkų ruduo’90

1991 m. Nr. 1 / Poezijos šventėje gimė vertingų pasiūlymų, vienas jų – leisti „elitinės“ poezijos almanachą, kur būtų publikuojama gera poezija, sudarant jai reikiamą kontekstą.